Masovia Tom 17/2020

Ukazał się 17 tom Masovii – pisma poświęconemu dziedzictwu kulturowemu Mazur, którego współwydawcą jest Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Zapraszamy do lektury i kupna, cena 39 zł.

Spis treści:

Przeszłość

Robert Klimek
Droga wodna z Rynu do granicy z Mazowszem na najstarszej mapie szczegółowej z obszaru dzisiejszych Mazur

Jan Sekta
Budowa budynku poczty przy Rynku w Lecu

Tomasz Gliniecki
„Dziękujemy za Angerburg” — walki Armii Czerwonej o miasto i okolice w styczniu 1945 roku

Waldemar Brenda
Różne wymiary codzienności. Mieszkańcy ziemi piskiej w pierwszych latach powojennych

Teraźniejszość

Ewa Kozłowska
Mazurskie miasteczko Olecko — ciągłość i zmiany

Paweł Jarząbek
O kulturze, czyli musimy spoważnieć

Środowisko

Izabela Lewandowska
Dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru Nadleśnictwa Jedwabno

Literatura (proza)

Krzysztof Beśka
Duchy rzeki Pregel

Kazimierz Brakoniecki
Z Dziennika olsztyńskiego 2 VIII 1989 — 30 XII 1989

Kazimierz Sopuch
Meandry losu

Literatura (poezja)

Fryc Pezara
O pierwszej cholerze w Jansborku roku 1830 i 1831

Jan Luśtych
Jak Mazurzy pogrzeb obchodzą

Kazimierz Brakoniecki
Woda życia

Wspomnienia

Ewa Zdrojkowska
Zgon. Igor Newerly

Mirosław Słapik
Małgorzata Dobrowolska

Recenzje

Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury,
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2020, (rec. Anna Gajdis)

Sprawozdania Archeologiczne

Iwona Lewoc
Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działalności Fundacji Terra Desolata

Robert Klimek
Kamienny fallus z Kruklanek

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial