Między Barokiem a Oświeceniem. Czasy rozbiorów – polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura.

Między Barokiem a Oświeceniem. Czasy rozbiorów – polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura

W roku 2022 w Polsce przypada dwieście pięćdziesiąta rocznica pierwszego rozbioru Polski. Z tej okazji Instytut Północny (dawniej: Ośrodek Badań Naukowych) wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, pragnie zaprosić na międzynarodową konferencję z cyklu „Między Barokiem a Oświeceniem”. Obecna będzie już XV z tego cyklu, zaś jej tytuł to „Czasy rozbiorów „odrodzenie w upadku” – polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura”.
Proponowany Państwu temat, jest szeroki, wynika jednak z celu jaki założyli sobie organizatorzy. Założona formuła ma uczynić konferencję miejscem wymiany poglądów, refleksji, nad samymi rozbiorami, ich przyczynami, ale może przede wszystkim nad konsekwencjami dla polityki, społeczeństwa, także w obszarze mentalności, gospodarki oraz szeroko pojmowanej kultury. Rozbiory w sposób oczywisty dotknęły państwo polskie w XVIII w., czy jednakże – idąc za Tadeuszem Korzonem – nie były czasem „odrodzenia w upadku”, przecież o upadku Rzeczypospolitej mówiono już w połowie XVII w., zaś zręby nowoczesnego polskiego społeczeństwa dostrzegano w XIX wieku.
Ze względu na wielość możliwych problemów, które będą proponowane przez referentów organizatorzy proponują przyjęcie pewnych trzech płaszczyzn:

  1. Stan badań
  2. Badania szczegółowe
  3. Próby syntetycznych ujęć problemów i procesów
    Chronologicznie konferencja nie zamyka się do wieku XVIII. Organizatorzy pragną, aby niniejsza problematyka była postrzegana w perspektywie długiego trwania. Wynika to również z faktu, że spotkanie będzie swoistym podsumowaniem 30 lat obrad pod hasłem „Między Barokiem a Oświeceniem”, gdzie przyczyny i źródła kryzysu państwa często stawały się przedmiotem wykładów.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 października (środa-piątek) 2022 r. w Olsztynie. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (obejmuje koszty pobytu – dwa noclegi, pełne wyżywienie wraz z uroczystą kolacją). Goście zagraniczni są zwolnieni z opłaty, otrzymują również zwrot kosztów dojazdu. Artykuły wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane w XV tomie z cyklu „Między Barokiem a Oświeceniem”.
Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem prosimy o nadsyłanie do dnia 15 marca 2022 r. do sekretarza konferencji dr Emilii Figury-Osełkowskiej na adres: Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, lub elektronicznie: emilia.figura-oselkowska@ip.olsztyn.pl. Informacje o przyjęciu zgłoszeń, po ich kwalifikacji przez Komitet Organizacyjny konferencji, zostaną przesłane do dnia 15 kwietnia. Dokładne informacje, wraz z numerem konta oraz wstępnym programem konferencji referenci otrzymają do dnia 30 czerwca.

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Prof. dr hab. Dariusz Nawrot
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ
Dr hab. Dariusz Rolnik, prof. UŚ
Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
Dr Jerzy Kiełbik
sekretarz konferencji dr Emilia Figura-Osełkowska email: emilia.figura-oselkowska@ip.olsztyn.pl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial