WYSTAWA „Czasopisma polskojęzyczne na Warmii i Mazurach przed rokiem 1945”

Dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 10:30
w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (hol główny przy sali 52) odbędzie się wernisaż wystawy „Czasopisma polskojęzyczne na Warmii i Mazurach przed rokiem 1945” przygotowanej w ramach programu „Niepodległa” przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim.

Ekspozycja poświęcona jest gazetom wydawanym w języku polskim przed 1945 r. na terenie Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Znaczna część czasopism odegrała istotną rolę w podtrzymywaniu i obronie polskiej tożsamości narodowej obszarach, wchodzących przed 1945 r. w skład państwa niemieckiego. W ramach wernisażu zaplanowano prelekcję dr Jana Chłosty, związaną z tematyką wystawy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego facebooka: https://www.facebook.com/InstytutKetrzynskiego

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial