Biuletyn Obwód Kaliningradzki

W 1994 roku Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski podjęli projekt, celem którego było podjęcie badań przemian zachodzących w rosyjskiej enklawie nad Bałtykiem – Obwodzie Kaliningradzkim FR. Efektem tych badań jest też comiesięczny biuletyn pt. Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii, będący próbą przedstawienia najważniejszych zjawisk zachodzących w samym Obwodzie oraz jego sytuacji międzynarodowej, począwszy od września 1994 r. Od ponad 10 lat prezentujemy materiał bieżącej analizy, której podstawą jest kwerenda prasy oraz najważniejszych publikacji, także elektronicznej, a usystematyzowanej w działach: Sytuacja społeczno-polityczna; Partie, organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Duma obwodowa i rady samorządowe;Administracja państwowa i samorządowa; Flota Bałtycka i strat graniczna; Bezpieczeństwo publiczne; Kultura, nauka, ochrona zdrowia; Gospodarka Obwodu; Kaliningrad – świat; Kaliningrad – Niemcy; Kaliningrad – Litwa; Kaliningrad- Polska. Ponadto zamieszczamy informację o najważniejszych aktach prawnych obwodowych i federalnych – działDokumenty. W tym czasie zmieniło się już trzech gubernatorów i po raz pierwszy, nowym czwartym gubernatorem jest polityk z Moskwy, sam Obwód – podmiot Federacji, włączono   do Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego, a gospodarka funkcjonuje pod rządami nowej ustawy o Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim FR. Państwa sąsiednie – Polska i Litwa stały się członkami NATO i Unii Europejskiej. Rosja podpisała szereg umów z Unią Europejską, m.in. określających zasady tranzytu kaliningradzkiego, a ostatnio finalizuje proces wstąpienia do WTO. Z tych oczywistych powodów biuletyn ma służyć lepszej orientacji w procesach zachodzących w tej części Europy i dać niezbędną informację o rosyjskim partnerze współpracy sąsiedzkiej.
Biuletyn dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej w prenumeracie.

 

Pliki do pobrania :

 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial