8,40

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku

Rok wydania: 1997

Język: polski

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści

 • Przedmowa
 • Jacek Staszewski, O apogeach kultury sarmackiej i periodyzacji XVIII stulecia
 • Mariusz Karpowicz, Artystyczna integracja z Zachodem w fazie Sobieskiego
 • Mirosław Korolko, Sarmacka myśl tolerancyjna w latach 1656-1772 (rekonesans badawczy)
 • Mariusz Markiewicz, Demokracja szlachecka, oligarchia magnacka – z dziejów pewnych pojęć
 • Stefania Ochmann-Staniszewska, Rodzimość i cudzoziemskość w opiniach polsko-litewskiej szlachty w połowie XVII wieku
 • Stanisław Achremczyk, Suwerenność zagrożona. Warmia a Prusy Książęce w drugiej połowie XVII wieku
 • Stanisław Roszak, geografia kultury Rzeczypospolitej schyłku XVII wieku
 • Hanna Dziechcińska, Wizja ciała człowieka w literaturze polskiego baroku
 • Janusz K. Goliński, Smutek Sarmaty. Melancholia a poezja polska schyłku XVII stulecia
 • Krzysztof Obremski, Jan III – od Wiednia do Jerozolimy (apogeum sarmackiego mesjanizmu)
 • Krystyna Stasiewicz, Wokół komedii Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – reprezentanta oświeconego sarmatyzmu
 • Iwona Imańska, Sytuacja książki w Prusach Królewskich w pierwszej połowie XVIII wieku
 • Bernadetta M. Puchalska, Sarmata w Anglii. Wokół dziennika podróży Teodora Billewicza

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Wymiary 17 × 24 × 0.8 cm