31,50

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Edukacja, wykształcenie, wiedza

Rok wydania: 2005

Język: polski

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści:

 • Stanisław Achremczyk, Wstęp
 • Jarosław Poraziński, „Statysta głęboki”. Kilka uwag o erudycji staropolskich polityków
 • Kazimierz Puchowski, Przemiany w szkolnictwie zakonnym Rzeczypospolitej czasów saskich
 • Jarosław Dumanowski, Edukacja, prawo i wydatki. Miejsce wykształcenia w strategiach życiowych szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku
 • Bogdan Rok, Rola podróży w kształtowaniu obrazu świata w mentalności polskiej XVIII wieku
 • Małgorzata Kamecka, „Po naukę świata i ludzi”. O zagranicznej edukacji Polaków czasów saskich
 • Stanisław Roszak, „W realnej postaci cudze kraje nawiedzać?” Podróż jako edukacyjny dylemat czasów saskich
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Ideał biblioteki ziemiańskiej w siedemnastowiecznym dziele Jakuba Kazimierza Haura a rzeczywistość
 • Maciej Forycki, O nową edukację kobiet. Denisa Diderota projekt kursu anatomii dla młodych szlachcianek
 • Lech Mokrzecki, Międzynarodowe znaczenie osiągnięć naukowych badaczy z terenu Prus Królewskich i ich uwarunkowania
 • Karolina Targosz, „Barokowość” i „oświeceniowość” w dziełach gdańskich naturalistów Jacoba i Johanna Philippa Breyniusów
 • Tomasz Chrzanowski, Postulat ochrony polskiego dorobku naukowego i kulturalnego w twórczości porozbiorowej Juliana Ursyna Niemcewicza i Ignacego Potockiego
 • Justyna Żukowska, Kalendarze Jana Poszakowskiego jako źródło edukacji historycznej
 • Krzysztof Obremski, Czy Jakub Kazimierz Rubinkowski faktycznie był erudytą? (rekonesans)
 • Mariusz Markiewicz, Znajomość nowych koncepcji ekonomicznych i społecznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • Małgorzata Ewa Kowalczyk, Wiedza hydrograficzna w świetle polskiego piśmiennictwa geograficznego XVIII wieku
 • Anotni Krawczyk, Polskie inspiracje w programach dydaktycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej
 • Tomasz Wiślicz, Jak nauczyć analfabetę? Metodologiczne problemy duszpasterstwa katolickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku
 • Paweł Hanczewski, Amatorzy i zawodowcy. Edukacja dyplomaty w XVIII wieku
 • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół uczoności żydowskiej
 • Stanisław Achremczyk, Jana Drewsa dystrakcje dla pobożnych i ciekawych świata
 • Anna Łysiak-Łątkowska, O dzieciństwie w Polsce w XVIII wieku. Zarys problematyki
 • Agnieszka Jakuboszczak, Myśli o wychowaniu w korespondencji Barbary Sanguszkowej
 • Paweł Buhuszewicz, Bez ciała, woli i jaźni: o ukrytym dydaktyzmie polskiego Romansu czasów saskich (Elżbieta Drużbacka, Historia Ortobana)
 • Jerzy Kiełbik, Władze miast warmińskich i ich wykształcenie w XVI-XVIII wieku
 • Maria Czeppe, Czy dobrze być królewną i królewiczem? Dzieciństwo dwojga naturalnych dzieci Stanisława Augusta
 • Zbigniew Anusik, Edukacja oświeconego księcia. Wychowanie i wykształcenie szwedzkiego następcy tronu, królewicza Gustawa (późniejszego Gustawa III)
 • Monika Wyszomirska, Edukacja trybunalska- czyli „Punkta IMCPanu Szwykowskiemu susceptantowi pro memoria dane” 22 IV 1745
 • Jerzy Grobis, Przyjemności życia. Wybrane przykłady anglosaskiej kultury kobiecej w XVIII wieku
 • Lidia Gruntowska, Początki panowania Gustawa III w świetle doniesień „Wiadomości Warszawskich”  z lat 1771-1772
 • Filip Wolański, Uczelnie Europy Zachodniej w opinii autorów polskich podręczników geograficznych w XVIII wieku
 • Alojzy Szorc, Warmińskie fundacje naukowe do końca XVIII wieku
 • Danuta Bogdan, Próby zdyscyplinowania studentów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVIII wieku
 • Irena Makarczyk, Kanonik warmiński Jan Preuck (1575-1631) i jego fundacja szkolna w Rzymie

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg
Wymiary 17 × 24 × 2 cm