38,75

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Radości i troski dnia codziennego

Rok wydania: 2006

Język: polski

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści:

 • Stanisław Achremczyk, Wstęp
 • Teresa Kostkiewiczowa, Uwagi o kategorii codzienności i o codzienności w literaturze. na przykładzie poezji XVIII wieku
 • Michel Figeac, Radości i smutki w piśmiennictwie prywatnym wieku oświecenia
 • Mariusz Markiewicz, Zalecenia publicystów dla władz zmierzające w kierunku zmiany rytmu dnia codziennego
 • Stanisław Roszak, Der kluge Hausvater Florinusa oraz Skład albo skarbiec znakomitych sekretów Haura- dwa wzorce szczęśliwego bytowania
 • Hanna Dziechcińska, Od rzeczpospolitej Babińskiej do powieści sentymentalnej. Komizm i wzruszenie- dwa literackie źródła rozrywki
 • Henryk Palkij, W podróży, w domu, w gospodarstwie- starania kanclerza Jana Szembeka o poziom życia codziennego
 • Piotr Badyna, Etyka urzędnika folwarcznego w XVI w. Casus zawarty w Gospodarstwie Anzelma Gostomskiego
 • Danuta Kowalewska, Z kalendarzem każdego dnia. Porady i informacje w almanachach Pawła Patera z lat 1715-1721
 • Robert Kołodziej, Sprawy prywatne na forum sejmowym w czasach Jana III Sobieskiego
 • Tomasz Chrzanowski, Blaski i cienie życia codziennego Bielska na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle relacji mieszkańca Rocha Sikorskiego. Kronika codzienności czy literacka kreacja?
 • Małgorzata Ewa Kowalczyk, Między Gnieznem a Rzymem. Obraz dnia codziennego w podróży w świetle relacji Baltazara Pstrokońskiego i Jakuba Lanhausa
 • Jan Gancewski, Obraz społeczeństwa późnonowożytnego miasta mazurskiego na przykładzie Mrągowa- charakterystyka
 • Zbigniew Anusik, Problemy życia codziennego na placówce dyplomatycznej w końcu XVIII wieku
 • Dariusz Nawrot, Życie codzienne polskich dyplomatów doby stanisławowskiej Studium przypadku poselstwa w Wiedniu
 • Krzysztof Obremski, „Ziemskie niebo”. Życie codzienne w klasztorze grodzieńskich brygidek jako relacja zawierania się profanum w sacrum
 • Jarosław Dumanowski, Gorzałka, piwo i wino. Szlacheckie picie i jego materialna oprawa w XVIII wieku
 • Jarosław Staszewski, Kobiety u boku Augusta II
 • Stanisław Achremczyk, Życie codzienne na dworze biskupa Ignacego Krasickiego
 • Dariusz Rolnik, Blaski i ciebie życia klienta zamożnego rodu szlacheckiego w czasach stanisławowskich (1764-1795) w opiniach współczesnych
 • Beata Cieszyńska, Koleje losu saskiego magnata w perspektywie pompae funebris na przykładzie funeraliów po śmierci Pawła Karola Lubartowicza Sanguszki
 • Katarzyna Kuras, Troski i problemy działaczy Familii na sejmiku wiszeńskim w czasach panowania Augusta III Sasa
 • Izabela Bogdan, Między codziennością a sztuką. Życie codzienne muzyków dworu książęcego w Królewcu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
 • Małgorzata Karkocha, Sztuka w życiu mieszkańców siedemnastowiecznej Świdnicy. Ideologiczne uwarunkowania barokizacji wystroju kościoła św. św. Stanisława i Wacława
 • Jerzy Grobis, Życie w cieniu wojny. Anglia pierwszych Stuartów Davida Hume’a
 • Jacek Krupa, Poczucie zagrożenia w życiu codziennym w czasach Augusta II w świetle przekazów źródłowych z początku XVIII wieku
 • Janusz Małłek Małgorzata Małłek, Jednostka i państwo w konfrontacji z epidemią dżumy w Królewcu i na Mazurach w latach 1709-1711
 • Aleksandra Skrzypietz, narodziny i śmierć dzieci w rodzie Sobieskich
 • Agnieszka Jakuboszczak, Problem zdrowia i higieny w pismach Barbary Sanguszkowej
 • Tomasz Zackiewicz, Problem zdrowia w wojsku Rzeczypospolitej za Stefana Batorego
 • Dagmara Lilianna Wójcik, „Pallidus hic equus est. Eques ejus, mortis imago”. Wizualizacje dżumy w XVII- i XVIII-wiecznej dekoracji epitafijnej Prus Książęcych
 • Antonii Krawczyk, praktyka medyczna Salomei Reginy Pilsztynowej w różnych krajach
 • Irena Kadulska, Kłopoty uczniowskiego mundurka. O codzienności w oświeceniowej szkole
 • Janusz K. Goliński, Magnacka troska o wychowanie spadkobierców. Nad „instrukcją dla synów” Hieronima Floriana Radziwiłła
 • Sławomir Augusiewicz, Stryj i bratanica. O małżeństwie Anny Marii i Bogusława Radziwiłłów
 • Włodzimierz Kaczorowski, testamentowa troska Jana Zamoyskiego o przyszłość syna
 • Tomasz Wiślicz, Kobieta i przemoc w środowisku plebejskim w Rzeczypospolitej czasów saskich
 • Jerzy Kiełbik, Rodziny elit miejskich na Warmii
 • Janusz Hochleitner, Warmińskie świętowanie niedzieli w XVII-XVIII stuleciu
 • Beata Lorens, „Dla lepszego zachowania porządku…” Władze bractw cerkiewnych z terenu eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku w świetle statutów
 • Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, troski i radości okresu formacji zakonnej w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku
 • Irena Makarczyk, Menu kleryków seminariów braniewskich- diecezjalnego z 1595 roku i papieskiego z 1789 roku
 • Justyna Żukowska, Święta religijne i obrzędy rodzinne jako uciechy życia codziennego

Dodatkowe informacje

Waga 0.8 kg
Wymiary 17 × 24 × 2.5 cm