30,00

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Społeczeństwo stanowe

Rok wydania: 2013

Język: polski

ISBN: 978-83-60839-59-1

Oprawa: miękka

Na stanie

Pamięci Profesora Jacka Staszewskiego (Stanisław Achremczyk)

 • Andrzej Stroynowski, Funkcje dworu magnackiego w czasach stanisławowskich
 • Dariusz Rolnik, Mieszczanin u progu obywatelstwa w Rzeczypospolitej- szlachta o mieszczanach i obywatelstwie w ostatniej dekadzie czasów stanisławowskich
 • Maciej Forycki, Dzieje i upadek społeczeństwa stanowego w historiozoficznym ujęciu Condorceta
 • Tomasz Wiślicz, Naród chłopski? Społeczna, religijna i narodowa tożsamość chłopów we wczesnonowożytnej Polsce
 • Jerzy Kiełbik, Rodzina mieszczańska a rodzina chłopska na Warmii w 1701 roku w świetle spisu komunikujących parafii w Reszlu
 • Dariusz Nawrot, Chłopi na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku, Uwagi na marginesie pracy Waleriana Stroynowskiego: O ugodach dziedziców z włościanami
 • Tomasz Ciesielski, Stan żołnierski a stan szlachecki w czasach saskich. Aspekt polityczny
 • Aleksandra Skrzypietz, Pozycja królewicza polskiego w XVII wieku
 • Anna Kołodziejczyk, Kobieta w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego do początku XVII w. – pozycja prawna a rola społeczna
 • Joanna Orzeł, Czas mityczny w staropolskich genealogiach – przyczynek do badań nad mitologią sarmacką
 • Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy wobec sytuacji dysydentów w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II
 • Danuta Bogdan, Pierwszy sejmik warmiński za rządów biskupa Jana Stanisława Zbąskiego z 29/30 stycznia 1690 roku
 • Jarosław Kuczer, Prestiż, ranga, autorytet, reprezentacja. Prawno-społeczne konsekwencje hierarchizacji arystokracji śląskiej do 1740 roku
 • Jacek Szpak, Poddani w dobrach paulinów polskich w XVIII wieku. Zarys problemu
 • Małgorzata Konopnicka, Mieszczanin – oficer – szlachcic. Nobilitacje oficerów w monarchii pruskiej w latach 1740-1806
 • Stanisław Achremczyk, Senatorowie Prus Królewskich drugiej połowy XVII wieku
 • Ewelina Tarkowska, Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej na łamach Wielkiej Encyklopedii Francuskiej

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg
Wymiary 16.5 × 24 × 2 cm