31,50

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Staropolski regionalizm

Rok wydania: 2008

Język: polski

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści

 • Stanisław Achremczyk, Wstęp
 • Jacek Staszewski, W poszukiwaniu właściwego znaczenia terminu „prowincjonalizm”..
 • Janusz Małłek, Unia lubelska z roku 1569 i jej konsekwencje
 • Stanisław Achremczyk, Prusy Królewskie w Rzeczypospolitej XVII wieku
 • Maciej Forycki, Region rzeczypospolitej w oczach Zachodu. Województwo poznańskie w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta
 • Lucyna Harc, Problem tożsamości Ślązaków po 1740r. Między poczuciem regionalnej odrębności a dążeniem do integracji w ramach państwa pruskiego
 • Michał Zwierzykowski, Odrębności ustrojowe Wielkopolski w dobie nowożytnej
 • Dariusz Dolański, Małe ojczyzny a świat Benedykta Chmielowskiego i Stefana Garczyńskiego
 • Jacek Krupa, Przemiany zachodzące w drugiej połowie XVIII stulecia na prowincji Rzeczypospolitej na przykładzie starostwa olsztyńskiego w województwie krakowskim
 • Dariusz Nawrot, Jedno Królestwo Polskie czy Wielkie Księstwo Litewskie- separatyzm litewski u schyłku Rzeczypospolitej i jego echa w wydarzeniach w przededniu i w czasie wojny 1812 roku
 • Tomasz Ciesielski, Podział wojska na partie a struktura administracyjna ziem koronnych
 • Barbara Krysztopa-Czupryńska, Anglicy wobec gdańskiego i elbląskiego partykularyzmu (XVI-XVII w.)
 • Robert Kołodziej, Między współpracą a partykularyzmem –  Litwini na sejmach w czasach Jana III Sobieskiego
 • Antoni Krawczyk, Ekonomiczne oraz militarne przesłanki integracji Ukrainy z Polską w poglądach Józefa Wereszczyńskiego i Piotra Grabowskiego
 • Piotr Badyna, Znaczenie lokalności w koncepcjach gospodarczych J. K. Haura i ks. K. Kluka
 • Kazimierz Łatak CRL, Życie codzienne mieszczan podkrakowskiego Kazimierza w XVII wieku w świetle kroniki ks. Stefana Ranatowicza CRL
 • Arkadiusz Michał Stasiak, Charakter zróżnicowania polskiej teorii politycznej w drugiej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia na przykładzie idei etyki w procesie sprawowania władzy
 • Andrzej Stroynowski, Postawy polityczne elit Wielkopolski w epoce stanisławowskiej (województwa poznańskie, kaliskie i gnieźnieńskie)
 • Dariusz Rolnik, Między prowincją a stolicą – oblicza magnata polskiego. Współcześni o miejscu magnatów w życiu polityczno-społecznym Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
 • Aleksandra Skrzypietz, Kłopoty małżeńskie Marii Klementyny Sobieskiej
 • Stanisław Krakowski, Wojewoda Augustyn Działyński (171501759). Wielkopolski magnat z czasów saskich
 • Irena Kadulska, Uroczystości 1791 roku w prowincjonalnych miastach Rzeczpospolitej
 • Filip Wolański, Rola kaznodziejów bernardyńskich w kształtowaniu kultury prowincji w Rzeczypospolitej epoki saskiej
 • Janusz Hochleitner, Protestancki Elbląg a regionalne uwarunkowania funkcjonowania katolickiej parafii św. Mikołaja w mieście
 • Irena Makarczyk, Szwedzi w kapitule warmińskiej w XVII wieku
 • Jarosław Dumanowski, Smak i tożsamość. Narodowa i regionalna tożsamość kulinarna w dawnej Rzeczypospolitej
 • Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Moda i tradycja. Życie szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku
 • Anna Reglińska-Jemioł, Prowincja tańczy. O edukacji tanecznej w prowincjonalnych szkołach w XVIII wieku (próba opisu zjawiska na przykładzie szkół jezuickich)
 • Karolina Nawrocka, Wielkopolska prowincja kulturalna w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku
 • Rafał Zgorzelski, Poczta jako narzędzie integracji i modernizacji w czasach stanisławowskich
 • Karolina Stojek-Sawicka, „Swojskość” i „obcość” w mentalności duchownych korespondentów domu radziwiłłowskiego w XVIII w.

Dodatkowe informacje

Waga 0.7 kg
Wymiary 17 × 24 × 2 cm