21,00

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Wojny i niepokoje czasów saskich

Rok wydania: 2004

Język: polski

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści:

 • Przedmowa
 • Jacek Staszewski, Wojny XVIII wieku\
 • Stanisław Achremczyk, Mieszkańcy Warmii wobec wojen i niepokojów XVII wieku
 • Bogusław Dybaś, Szlachta wobec wojny. Województwo inflanckie podczas wojny północnej
 • Maria Czeppe, Wojna i pokój w „karczmie zajezdnej”. Z dziejów wojny siedmioletniej
 • Jarosław Dumanowski, Bieda i ostentacja. Konsumpcja szlachty wielkopolskiej na początku XVIII w.
 • Jerzy Dygdała, Przygotowania stronników Stanisława Leszczyńskiego do obrony Rzeczypospolitej w bezkrólewiu 1733 roku.
 • Ewa Szklarska,”Rząd na uchodźstwie”. Emigracja królewiecka przy Stanisławie Leszczyńskim
 • Valdas Rakutis, Artyleria Wielkiego Księstwo Litewskiego 1717-1764
 • Kazimierz Maliszewski,  Europejskie Theatrum Belli w schyłku XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku w polskich gazetach rękopiśmiennych
 • Jadwiga Kotarska, „Co jest, proszę, Polacy! popisy czynicie”. Teatr historii na literackiej wokandzie czasów saskich
 • Marek Prejs, Wielka wojna i rozpad świata wartości. Poezja polska pierwszej połowy XVIII wieku
 • Stanisław Roszak, Inter arma florent musae. Wojenne inspiracje kultury kryzysu
 • Jarosław Poraziński, „Od Sasa do Lasa” – czyli wojna w krzywym zwierciadle. Uwagi o satyrze politycznej czasów saskich
 • Krystyna Stasiewicz, „Od powietrza, głodu, ognia i wojny” kraj nie wybawiony. Postawy ludzkie zanotowane w piśmiennictwie czasów saskich
 • Bogdan Rok, Duszpasterstwo czasów trwogi, wojny i zarazy. Z dziejów Kościoła katolickiego w czasach saskich
 • Joanna Partyka, Gazetki seryjne i silvae rerum jako źródło wiedzy o niepokojach czasów saskich
 • Karolina Targosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic
 • Hanna Dziechcińska, Postawy moralno-społeczne na przykładzie pamiętników czasów saskich
 • Agata Roćko, „Honor nader czczony!” – o wpływie wojen, żywiołów, niepokojów na postawy Sarmatów czasów saskich
 • Janusz Goliński, Bellonae domus descriptio. Strach przed wojną pośród lęków doby saskiej
 • Maria Wichowa, Obrona polityki i osoby Augusta II w świetle satyry Perora kwietnioniedzielna dla synów koronnych napisana (1703)
 • Agnieszka Krajnik, Pro maiestate pro libertate. Idea pokoju wewnętrznego w pismach politycznych okresu dwukrólewia (1705-1707)
 • Włodzimierz Zientara, Rzeczypospolita początku XVIII wieku oczyma Johanna Endela Bardiliego
 • Krzysztof Obremski, „Najjaśniejszy August II w wojnach mężny”
 • Iwona Maciejewska, „Tu leży matka królestw i królowa” – o ewolucji poetyckiego wizerunku zagrożonej Rzeczypospolitej
 • Paweł Pietrzyk, „Dlatego ich w piekle siła…” – wizja infernum w literaturze czasów saskich
 • Maria Ciccarini, Uwagi na temat polskiej myśli filozoficznej na przykładzie literatury czasów saskich

Dodatkowe informacje

Waga 0.4 kg
Wymiary 16.5 × 24 × 1.1 cm