38,00

Autor: Mieczysław Jackiewicz

Tytuł: W stronę Litwy

Rok wydania: 2019

Język: polski

ISBN: 978-83-955525-1-9

Oprawa: miękka

Na stanie

Kategoria:

Wielkie Księstwo Litewskie na mocy unii lubelskiej przez niemal 200 lat było związane z Królestwem Polskim, tworząc Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Tak silny związek – wspólny król, sejm, wspólna polityka obronna i zagraniczna, a także waluta – nie sprawił jednak, że współcześni Polacy znają dobrze dzieje państwa i narodu litewskiego, początki i rozwój kultury litewskiej, zwłaszcza literatury, kontakty z Litwinami wybitnych Polaków, od Mickiewicza po Piłsudskiego. Stosunki miedzy obydwoma krajami nie zawsze były kryształowe, ale wzajemne wpływy – Polski na Litwę i Litwy na Polskę – były niezaprzeczalnie istotne. Miedzy innymi o tym napisał prof. Mieczysław Jackiewicz w książce „W stronę Litwy”. Omówił wiele postaci z kręgów kultury litewskiej. Przedstawił Litwę i Litwinów w sposób niezwykle ciekawy, przenikliwy, a zarazem przystępny, przybliżając Czytelnikowi poprzez perspektywę tamtejszej literatury rdzeń kraju, który był i jest tak ważny dla Polski.

Zbiór artykułów „W stronę Litwy” jest przedrukiem publikowanych prac naukowych i popularnonaukowych profesora Mieczysława Jackiewicza, wybitnego literaturoznawcy, historyka, tłumacza, publicysty i dyplomaty. W prezentowanej publikacji ujednolicono ortografię i interpunkcję, dostosowując je do obowiązujących zasad. Zachowano jednak indywidualny styl i język Autora, w tym pisownię wielką literą rzeczowników ze względów uczuciowych i grzecznościowych. Ujednolicono także zapis bibliograficzny.

Dodatkowe informacje

Waga 0.4 kg
Wymiary 16.5 × 24 × 1.5 cm