Nagroda im. W. Kętrzyńskiego

Nagroda im. W. Kętrzyńskiego

     Nagroda przyznawana jest cyklicznie co dwa lata od 1995 r. Konkurs ogłaszany był wspólnie przez Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych. Tematyka prac (drukowanych lub nie drukowanych) odnosiła się do humanistyki (lub dziedzin pokrewnych). Prace były zgłaszane indywidualnie, bądź poprzez uczelnie, ewentualnie inne instytucje. Uczestnicy nie mogli przekroczyć 35 roku życia. 

W minionych latach laureatami konkursu byli: 
EDYCJA 1995:
Pierwsza nagroda:

 • Dr Norbert Kasparek (Olsztyn)

Polska myśl polityczna wobec Prus Wschodnich w latach 1782-1850.
Wyróżnienia:

 • Mgr Jerzy Marek Łapo (Węgorzewo)

Porównawcze studium morfologiczne naczyń ceramicznych grupy warmińsko-mazurskiej kultury łużyckiej i grupy zachodnio-mazurskiej kultury kurhanów zachodnio-bałtyckich.

 • Dr Jacek Wijaczka (Kielce)

Prusy Książęce a Polska, Litwa i Inflanty w połowie XVI wieku. Działalność dyplomatyczna Asverusa von Brandta w latach 1544-1558.

EDYCJA 1997:
Dwie pierwsze nagrody (równorzędne):

 • Dr Andrzej Kamieński (Poznań)

Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku.

 • Dr Grzegorz Białuński (Giżycko)

Osadnictwo Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do połowy XVIII wieku. Starostwo oleckie (giżyckie) i ryńskie.
Druga nagroda:

 • Mgr Sławomir Augusiewicz (Olsztyn)

Kampania hetmana Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych w październiku 1656 r.

EDYCJA 1999: 
Pierwsza nagroda:

 • Dr Grzegorz Białuński (Giżycko)

Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwierskich.
Druga nagroda:

 • Dr Janusz Trupinda (Gdańsk)

Ideologia krucjatowa w kronice Piotra Dusburga. 
Trzecie nagrody (równorzędne):

 • Mgr Mateusz Bogucki (Warszawa)

Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych z Barcikowa, pow. Mrągowo.

 • Mgr Magdalena Sacha (Olsztyn)

Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich. 
Wyróżnienia:

 • Mgr Małgorzata Kaczmarska (Olsztyn)

Parafialne cmentarze w powiecie olsztyńskim.

 • Mgr Jolanta Kuliś (Olsztyn)

Gustaw Gizewiusz. Życie i dzieło (1810-1848).

 • Mgr Aleksandra Żurawska (Warszawa)

Cmentarzysko płaskie grupy zachodniopomorskiej kultury kurhanów zachodniobałtyckich.

EDYCJA 2001: 
Pierwsza nagroda:

 • Dr Joanna Szydłowska (Olsztyn)

Obraz Warmii i Mazur w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń.
Druga nagroda:

 • Dr Alina Naruszewicz (Olsztyn)

Mieszkańcy komornictwa lidzbarskiego (1500-1772). 
Trzecie nagrody (równorzędne):

 • Mgr Artur Lipka (Ostróda)

Wielokulturowe tradycje Ostródy.

 • Dr Wiesław Nowosad (Toruń)

Archiwa szlachty Prus Królewskich.
Wyróżnienia:

 • Mgr Andrzej Frankowski (Olsztyn)

Elita władzy starego miasta Braniewa w XVII i XVIII wieku.

 • Mgr Agnieszka Gorazda-Halińska (Olsztyn)

Osada wielokulturowa (schyłek brązu, średniowiecze w Cerkiewniku, woj. Olsztyńskie).

 • Mgr Jerzy Kiełbik (Olsztyn)

Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 1 lipca 1766 roku.

 • Dr Dariusz Sikorski (Warszawa)

Przywilej kruszwicki. Studium z wczesnych dziejów zakonu niemieckiego w Prusach.

 • Dr Agnieszka Wrońska (Olsztyn)

Nazwiska mieszkańców Barczewa i okolic w XVII wieku.

EDYCJA 2003: 
Pierwsza nagroda:

 • Dr Marta Gwiaździńska (Olsztyn)

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w okresie transformacji ustrojowej (1998-2000). 
Druga nagroda:

 • Mgr Renata Sobieraj (Olsztyn)

Heidnische Alteruemer des Prussenlandes in der koenigsberger Zeitschriften XVIII Jahrhunderts. 
Trzecie nagrody (równorzędne):

 • Mgr Paweł Błażewicz (Olsztyn)

Inkunabuły dobromiejskie i ich czytelnicy.

 • Mgr Izabela Bogdan (Olsztyn)

Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI wiecznym Królewcu. 
Wyróżnienia:

 • Mgr Arkadiusz Wagner (Poznań)

Figuralna snycerka ołtarzowa Krzysztofa Perwangera na Warmii.

 • Dr Tomasz Zarycki (Warszawa)

Region jako kontekst zachowań politycznych. 
Ponadto skierowaniem do druku wyróżniono pracę:

 • Dr Izabeli Lewandowskiej (Olsztyn)

Historyczna świadomość regionalna młodzieży Warmii i Mazur.

EDYCJA 2005: 
Pierwsza nagroda:

 • Dr Mariusz Smoliński (Warszawa)

Jan Chrystian Schmidt – rzeźbiarz warmiński XVIII wieku.
Wyróżnienie:

 • Dr Wojciech Modzelewski (Olsztyn)

Polityczne uwarunkowania współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. 
    Uroczyste wręczenie Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2005 przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się 10 maja 2006 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie.
    Warunki uczestnictwa w VII edycji Konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

EDYCJA 2007: 
Pierwsza nagroda:

 • Dr Dariusz Sikorski (Warszawa), Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu.

Wyróżnienia:

 • dr Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta (1734-1784) na Warmii).
 • dr Anna Korzeniewska-Lasota, Życie społeczne i religijne Ukraińców na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970.
 • dr Wojciech Wójcik, Polska myśl polityczna wobec Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej.
 • mgr Katarzyna Samsel, Cmentarze ewangelicko-augsburskie w Szczytnie. Próba monografii historyczno-przyrodniczej.
 • mgr Krystian Soliński, Harcerska Organizacja Podziemna „Iskra” w świetle akt procesowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

 

EDYCJA 2008: 
Pierwsza nagroda:

 • dr Anna Juga-Szymańska (Warszawa), Szpile z okresu wpływów rzymskich z Pojezierza Mazurskiego na tle znalezisk ze wschodnich pobrzeży Bałtyku.

Druga nagroda:

 • mgr Emilia Nazaruk (Olsztyn), Konstrukcje sentencjonalne w „Panu Podstolim” Ignacego Krasickiego.

Edycja IX [2012]
Pierwsza Nagroda:

 • dr Izabela Bogdan (Poznań), Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach 1585-1645.

 

Edycja X [2014]
Pierwsza Nagroda:

 • dr Alicja Dobrosielska (Olsztyn), Opór-oportunizm-współpraca. Prusowie wobec Zakonu Krzyżackiego w dobie podboju.

Wyróżnienie:

 • dr Sławomir Wadyl (Gdańsk), Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego.
 
 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial