Oferta sprzedaży

 

Książki można zamówić: – pocztą elektroniczną: e-mail: sekretariat(at)ip.olsztyn.pl – telefonicznie: +48 89 527 66 18
Uwaga w adresie mailowym w miejsce (at) należy wpisać @

Tytuł, autor Rok wydania cena
Domy polskie we wschodniopruskim Olsztynie
Stanisław Achremczyk
2021 62,00
Kortowo dawniej i dziś
Stanisław Achremczyk
2021 50,00
W cieniu bezprawia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Olsztynie i w powiecie olsztyńskim w lata 1945-1946. Wybór dokumentów.
Robert Syrwid
2021 45,00
Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau 1939-1945 Próba całościowego ujęcia
Radosław Wiśniewski
2021 52,00
Masovia Tom 17/2020 Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur 2020 39,00
Kiermasy na Warmii
ks. Walenty Barczewski
2020 30,00
Pieniężni na Warmii
Jan Chłosta
2020 40,00
Pomezania. Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego (studia z dziejów).
Seweryn Szczepański
2020 55,00
„Na Mazurach w XIX i XX wieku” Prace historyczne.
Grzegorz Jasiński
2020 60,00
Straż Graniczna w Działdowie 1928-1939
Antoni Krzysztof Sobczak
2020 45,00
Solidarność Olsztyńska w latach 1980-1989 Opisanie faktów – dwa tomy
Zenon Złakowski
2020 105,00
100 Wybitnych Postaci Warmii i Mazur w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Praca zbiorowa
2019 65,00
Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574—1939)
pod red. ks. Władysława Nowaka
1999 42,00
Człowiek i Człowieczeństwo – strategie bycia i stawania się człowiekiem,
praca zbiorowa, red. Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska
2002 36,75
Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936—1939,
Marek Jabłonowski
1996 8,40
„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach,
Edward Martuszewski
2001 31,50
Drogi na Warmię i Mazury Wspomnienia, relacje, zbiory rodzinne.,
Pod red. Piotra Bojarskiego i Emilii Janowskiej
2018 21,00
Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008,
Praca zbiorowa
2008 15,75
Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny,
s. Barbara Gerarda Śliwińska
1998 21,00
Gmina Dywity. Teraźniejszość i przeszłość,
Daniela Lewicka, Ryszard Tomkiewicz
1994 3,15
Gospodarcze aspekty środowiska naturalnego w Obwodzie Kaliningradzkim,
Jerzy Dudo
1995 4,70
Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku Zarys problematyki,
Ryszard Tomkiewicz
2013 21,00
Historia Warmii i Mazur, dwa Tomy
Stanisław Achremczyk
2018 125
Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzież licealną Warmii i Mazur,
Izabela Lewandowska
2003 21,00
Ignacy Krasicki na Warmii. Przekazy źródłowe 2003 52,50 za dwa tomy
Ignacy Krasicki nie tylko literat, 2017 50,00
Ignacy Krasicki o języku ojczystym, kulturze i edukacji,
Jadwiga Rudnicka
1995 4,70
Ikona, kult polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku,
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
2000 31,50
Iława, 700-lat dziejów 2006 7,35
Imigranci wiejscy w mieście,
Halina Murawska
1994 4,10
Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu,
D. Sikorski
2010 31,50
Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący …,
Jacek Staszewski
1997 12,60
Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu Oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII w,
Tadeusz Namowicz
1995 4,70
Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579),
praca zbiorowa.
2005 31,50
KMW od 1999 roku 15,75 (za egz.)
KMW Bibliografia,
Jerzy Minakowski
2007 26,25
Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579—1673,
Barbara Krysztopa-Czupryńska
2003 26,25
Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w.
Grzegorz Jasiński
2003 42,00
Królewiec w oczach Polaków XIX wieku,
wybór i przypisy Zbigniew Fras i Norbert Kasparek
1998 10,50
Ludowa wizja przeszłości Mazur,
Jerzy Marek Łapo
2008 26,25
Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży. Aspekt teologiczno-pastoralny,
ks. Michał Tunkiewicz
2000 28,35
Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości,
Hanna Sawicka
1998 21,00
Metodologia Badań Onomastycznych,
red. M. Biolik
2003 52,50
Miasta Warmińskie w latach 1466-1772,
Jerzy Kiełbik
2007 21,00
Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie,
praca zbiorowa
1996 12,60
Mikołaj Kopernik kanonik warmiński,
Ks. Alojzy Szorc
2013 20,00
Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku,
praca zbiorowa, red. S. Achremczyk , K. Stasiewicz
1997 8,40
Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów saskich,
red. Krystyna Stasiewicz, Stanisław Achremczyk
2000 21,00
Między Barokiem a Oświeceniem. Sarmacki konterfekt,
red. Stanisław Achremczyk
2003 21,00
Między Barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich,
red. Stanisław Achremczyk, Krystyna Stasiewicz
2004 21,00
Między Barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie,
wiedza, red. Stanisław Achremczyk
2005 31,50
Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego,
red. Stanisław Achremczyk
2007 36,75
Między barokiem a Oświeceniem, Staropolski regionalizm,
praca zbiorowa
2008 31,50
Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie Bitwy, 2010 31,50
Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe 2013 31,50
Między barykadami,
Kazimierz Schneider
15,75
Między Wisłą a Niemnem
Stanisław Achremczyk
2008 36,75
Następcy PGR.
Bolesław Pilarek
2011 25,00
O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich,
Wojciech Kętrzyński
2010 63,00 
 
O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu,
Sławomir Kalembka
1997 10,50
Obwód Kaliningradzki F.R. Wybór dokumentów 1994-2004,
pod red. Tadeusza Baryły, Wacława Hojszyka i Edmunda Wojnowskiego
42,00
Olsztyn 1945-2005 . Kultura i nauka,
praca zbiorowa
2006 63,00
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949 2015 18,00
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950 2016 18,00
Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954,
R.Tomkiewicz
1995 6,30
Olsztyński rok 1956,
Ryszard Tomkiewicz
2008 26,25
Onomastyka
regionalna,praca zbiorowa
2006 21,00
Pamięć i historia, praca zbiorowa 2009 15,75
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.,
Gustaw Gizewiusz
2000 t. I – 52,50
t. II – 52,50
Pieśni Wileńskie, Jan Mincewicz 2007 21,00
Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu;
praca zbiorowa
2010 10,50
Poczet biskupów warmińskich,
praca zbiorowa
2008 63,00
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, praca zbiorowa 2007 15,75
Pogranicza. Ludzie pogranicza 2009 21,00
Polacy i Niemcy wobec siebie,
Stanisław Salmonowicz
3,15
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego 1802-1889,
Zenobiusz Michał Bednarski
2002 18,90
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego 1889-1918,
Zenobiusz Michał Bednarski
2005 26,25
Polemika religijna w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie Kasjana Sakowicza
Emilia Janowska
2019 38
Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952;
Zenobiusz Bednarki
2010 21,00
Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944—1948,
Grzegorz Strauchold
1995 7,90
Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795—1939,
Zenona Rondomańska
2002 31,50
Polska- Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku,
W. Wrzesiński
2010 20
Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795 – 1830,
T. Chrzanowski
2009 35,50
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864—1945,
Wojciech Wrzesiński
1994 11,55
Pruthenia 2008
2010
  II –
15,75,

 V – 26,25
Przemiany społeczno gospodarcze obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskim,
Marta Gwiaździńska- Goraj
2004 15,75
 
 
Publicyści Wielkiej Emigracji  o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832—1862,
Urszula Kalembka
2000 15,75
Refleksje, rysunki, dziennik
Hieronim Skurpski
2002 13,65
Regiony i Pogranicza.
Praca zbiorowa
Nr 1-4
Nr 5
od 2008 r. 15,75 za egz.
 
22,00
Rocznice Bitwy pod Grunwaldem w PRL,
Ryszard Tomkiewicz
31,50
Rodzinne wartości wychowawcze,
Krystyna Kutiak
15,75
Rok 1863; Prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach
wybór i opracowanie: Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasparek
2013 25,00
Rok 1945. Między wojną a pokojem
praca zbiorowa
2008 10,50
Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł,
Bohdan Łukaszewicz
1998 13,65
Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt, Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku,
Mariusz Smoliński
2006 31,50
Sen o potędze Polski … Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918—1939),
Marek Jabłonowski
1998 17,85
Skarga Mazura,
Gustaw Gizewiusz
2004 21,00
Słownik Warmii,
Jan Chłosta
2002 42,00
Sługa Boży Stanisław Hozjusz 2011 10,00
Służba wojskowa kleryków
A. Lesiński
2010 31,50
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii  i Mazurach z lat 1945—1949,
opr. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta
1999 10,50
Stanisław Srokowski (1872—1950) – polityk, dyplomata, geograf,
Małgorzata Szostakowska
1999 8,40
Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku,
Andrzej Kamieński
1995 8,40
Stefan Sadorski (1581—1640) – fundator Świętej Lipki,
Alojzy Szorc
1996 8,40
Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warm-mazur.,
Krzysztof Krukowski
2007  
15,75
Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek),
Grzegorz Białuński
2012 30,00
Ta chwila olśnienia,
Władysław Ogrodziński
2006 26,25
Tadeusz Nowakowski 1917-1996 Olsztynianin z urodzenia,
Praca zbiorowa pod red. Jerzego Kiełbika
2018 20,00
Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska,
H. Leśniowski. R. Odoj
2010 13,65
Tomasz Ujejski 1612-1689,
Irena Makarczyk
2005 36,75
Tropem odnalezionych przeznaczeń,
Władysław Ogrodziński
2003 26,25
Twórcy polskiej myśli zachodniej, praca zbiorowa, red. Wojciech Wrzesiński 1996 8,40
U źródeł uniwersytetu 1993—1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie,
opr. Bohdan Łukaszewicz i Stanisław Achremczyk
1999 16,80
Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji;
Bożena Domagała
2009 26,25
Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku,
J. Kiełbik
2010 21,00
Warmia i Mazury 1945—1995. Przewodnik bibliograficzny,
Bożena Wasilewska
1997 10,50
Warmia i Mazury w literaturze polskiej  i niemieckiej w latach 1945—1995.
(Przewodnik monograficzny), Jan Chłosta
1997 12,60
Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych 2006 15,75
Warmia w czasach Feliksa Nowowiejskiego 2016 30,00
Warmia w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660,
Alojzy Szorc, Irena Makarczyk
2008 42,00
Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii,
Arkadiusz Wagner
2007 52,50
Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946—1955. Szkice do monografii,
Bohdan Łukaszewicz
2000 26,25
Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów,
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski
1999 19,95
Wspomnienia pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
W opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka
2012 25,00
Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech,
Franciszek Piotrowski
1996 10,50
Współczesna sztuka ludowa,
Bożena Beba
2008 26,25
W stronę Litwy
Mieczysław Jackiewicz
2019 38
Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku
Zenona Rondomańska
2003 18,90
Wyzwól nas z ciężkiej niewoli”. Wiersze i proza 1868—1928,
zebr. i opr. Janusz Jasiński
1997 10,50
Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu,
Maria Ankudowicz-Bieńkowska
1999 21,00
Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX w.,
Bogdan Wachowiak
1998 12,60
Z pieśnią przez wieki.
T. Matulewicz
2010 21,00
Z Wileńszczyzny rodem.
Z. Gładkowski, B. Pilarek
2011 21,00
Zrozumieć czas
Ewa Gładkowska
2003 21,00
Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza
Joanna Piątkowska-Małecka
2003 15,75
Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich,
Maciej Karczewski
2001 21,00
Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.,
Mirosław Hoffmann
1999 36,75
Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna w latach 1945-1956,
Ryszard Tomkiewicz
31,50
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy,
praca zbiorowa
2005 10,50
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O Zdrowiu i chorobie 18,00
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie 18,00
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni 18,00
Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647—1772,
Stanisław Achremczyk
1999 15,75
Życiorysy I. Represjonowani na Warmii i Mazurach,
Bohdan Łukaszewicz
2008 31,50
Życiorysy II.
Bohdan Łukaszewicz
2009 31,50
   
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Rok wydania
Cena + 5% Vat
 
1992
 
2,00
 
1993
 
1,50
 
1993
 
3,50
 
1993
 
3,50
 
1993
 
3,50
 
1994
 
3,50
 
1994
 
7,00
 
1994
 
3,50
 
1995
 
po 5,00 za
egz.
 
1996
 
po 6,50 za
egz.
 
1997
 
po 8,00 za
egz.
 
1998
 
po 10,00 za
egz.
 
1999
 
po 15,00 za
egz.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial