Poza seriami

Zenona Rondomańska 
 
Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350 

 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

Praca stanowi kontynuację badań nad muzyczną kulturą Warmii oraz poznaniem jej potencjału. Autorka omawia wpływ zmiany państwowości i przejęcie władzy nad diecezją warmińską przez biskupów niemieckich na jakość kultury polskiej. Prezentuje też podział pieśni ze względu na rok liturgiczny.

——————————————————————————————————————

Tadeusz Matulewicz 
 
Z pieśnią przez wieki. Zbiór popularnych pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, ludowych, biesiadnych. 
 
Olsztyn 2010, ark. wyd. 7,86; ark. druk. 17,68; ss. 282 


 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

W opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka 
 
Wspomnienia pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych 
 
Olsztyn, 2012 wydanie pierwsze, ark.wyd. 13; ark.druk. 15. ss. 245 


 
Cena książki to: 23.81 zł netto / 25.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————– 

Stanisław Achremczyk 
 
Warmia 
 
2012, wydanie II, ark. 46,8, ark. druk. 38, ss. 608 


 
Cena książki to: 61.90 zł netto / 65.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————– 

Aurelia Raszkiewicz 
 
Śladami ludzkich łez. Wspomnienia sybiraczki 
 
wyd II, wyd. 6,03; ark. druk. 7,9 ss.126 


 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 

 

—————————————————————————————————————– 

Wojciech Wrzesiński 
 
Sąsiad. 
Czy wróg?
Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795 – 1939.
 
 
Wydanie drugie zmienione, oprawa twarda, ss. 812 


 
Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 

 

 

—————————————————————————————————————– 

Pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów 
 
Olsztyn 2006, wyd. I, B-5, oprawa karton 
 

 

Cena książki to: 7.00 zł netto / 7.35 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

—————————————————————————————————————– 

Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego 
 
Olszyn 1353-2003 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa twarda, ss. 656 
 

Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Ryszard Tomkiewicz 
 
GOSPODARKA MIĘSNA NA WARMII I MAZURACH PO 1945 ROKU – ZARYS PROBLEMATYKI
 
Olsztyn 2013,wyd. I, 199 ss. 
 

 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Ryszard Tomkiewicz 
 
Ułomna Samorządnośc Polski Ludowej. Warmia i Mazury 1945-1990 
 
Wydanie I, Olsztryn 2016, ss. 330 Objętość: ark. wyd. 16,95; ark.druk. 20,63 

 
Cena książki to: 28.57 zł netto / 30.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Jan Mincewicz 
 
Pieśni Wileńszczyzny 
 
wydanie: wyd II, ark wyd. 6,9; ark. druk. 12,5 ss.200 

 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Pruthenia 
 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Grzegorz Białuński(redaktor), 
Mirosław J. Hoffman, 
Bogdan Radzicki (sekretarz) 
 
PRUTHENIA Tom II 
 
Olsztyn 2006 
 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski 
 
Pruthenia Tom III, Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyckim 
 
Olsztyn 2008, B5, ss.331 

 

 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski 
 
Pruthenia Tom IV, Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyckim 
 
Olsztyn 2008, B5, ss.351 

 

 
Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 
 

—————————————————————————————————————–

Andrzej Lesiński 
 
Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980 
 
wyd II, Olsztyn 2010,ss.272 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

ks. Michał Tunkiewicz 
 
Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży.Aspekt teologiczno – pastoralny 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 242 
 

Cena książki to: 27.00 zł netto / 28.35 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka, ks. Jana Guzowskiego i ks. bp. Jacka Jezierskiego 
 
Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie. 
 
wydanie I. Objętość 42,5 ark. wyd.=28,5 ark. druk. b1/16 str. 448 
 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Kazimierz Schneider 
 
Między barykadami 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, oprawa karton, B- 6, ss. 152 
 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Jacek Staszewski 
 
Wettynowie 
 

 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Jan Chłosta 
 
Słownik Warmii 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa twarda, ss. 464 
 
Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

—————————————————————————————————————–

Ewa Gładkowska 
 
Zrozumieć czas 
 
2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 154 
 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Dziedzictwo Warmii IV. Lidzbark Warmiński 1308-2008 
 
Olsztyn 2008, wyd. Iark wyd.14.9 ark. druk. 15,5, ss.246 

 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Krzysztof Krukowski 
 
Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 
 
Olsztyn 2007, wydanie 1, b5, ss. 137 Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych 
 
Olsztyn 2006, b5, ss. 177 

 

 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Joanna Danilczuk 
 
Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia. 
 
Olsztyn 2006, wydanie 1, ss.113

 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wolczulanis 
 
Dziedzictwo Warmii Literatura i Piśmiennictwo 
 
Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss.119 

 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne Starostwie Powiatowym Lidzbark Warmiński tel. 089-767-79-00 

 

 

—————————————————————————————————————–

Pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis 
 
Dziedzictwo Warmii. Ustrój-Prawo-Administracja 
 
Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 85 

 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Dostępne w Starostwie Powiatowym Lidzbark Warmiński tel.: 089-767-79-00 

 

 

—————————————————————————————————————–

Pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Dziedzictwo Warmii 4. Lidzbark Warmińśki 1308-2008 
 
wyd. I; ark wyd. 14,9; ark. druk. 15,5 ss. 246 

 


Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Danuty Bogdan 
 
Olsztyn w dokumentach 2. Wybór źródeł do historii miasta 1474–1950 

Olsztyn 2016, wydanie I; Objętość: ark. ark. wyd. 6,5; ark. druk. 15; ss.208 
  
Cena książki to: 17.14 zł netto / 18.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Danuty Bogdan 
 
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949 
 
Olsztyn 2015, wydanie I; Objętość: ark. wyd. 6,5; ark. druk. 15; ss.178 Cena książki to: 17.14 zł netto / 18.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca pod redakcją Andrzeja Farugi, Stanisława Achremczyka 
 
Cieszyniacy na Warmii i Mazurach (z kart historii) 

Olsztyn 2008, ss. 226  
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Grzegorz Białuński 
 
Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek) 
 
Olsztyn 2012, ss. 262; ark. wyd. 16,07; ark. druk. 16,3; 


 
Cena książki to: 28.57 zł netto / 30.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod red. Arkadiusza Żukowskiego 
 
Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 326 
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Nakład wyczerpany 

—————————————————————————————————————–

Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Sławomir Jóźwiak, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski 
 
PRUTHENIA Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim 
 
Olsztyn 2010; ss. 313 
 

 


Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gołoty 
 
Migracja ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku 
 
Ostrołęka-Olsztyn 2008, A5, ss. 159 
 


Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Stanisław Achremczyk 
 
Historia Warmii i Mazur dwa Tomy 
 
Wydanie II, poprawione i uzupełnione Olsztyn, 2018 
 

 

Cena książki to: 119.05 zł netto / 125.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Andrzej Samulowski, Michał Kaja 
 
Grunwald. Dwa utwory z I połowy z XX wieku z Warmii i Mazur. Opracowanie i wstęp Janusz Jasiński 
 
Olsztyn 2010; ark. wyd. 1,2; ark druk. 2 ss. 32 

 

 
Cena książki to: 5.00 zł netto / 5.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Wydawnictwo przygotowała Delegatura IPN w Olsztynie oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie 
 
Olsztyński Czerwiec ’89 
 
Olsztyn 2009, B5, ss. 219 


 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Dostępne Delegaturze IPN w Olsztynie

 

—————————————————————————————————————–

Stanisław Achremczyk 
 
Ignacy Krasicki nie tylko literat 
 
Olsztyn 2016, ss. 228; 
 

 


Cena książki to: 47.62 zł netto / 50.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją  Stanisława Achremczyka 
 
Warmia w czasach Nowowiejskiego 
 
Olsztyn 2016, ss. 262; ark. wyd. 10,33; ark. druk. 11,5; 

 
Cena książki to: 28.57 zł netto / 30.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial