Proces wydawniczy

 1. Przygotowanie przez Autora tekstu wg. instrukcji wydawniczej ze strony Wydawnictwa  i przesłanie go do Wydawnictwa.
 2. Wstępna ocena tekstu przez Wydawnictwo i kwalifikacja do rozpoczęcia procesu wydawniczego.
 3. Wybór Recenzentów i przekazanie tekstu.
 4. Czas oczekiwania na wyniki recenzji zależy od objętości tekstu, przeciętnie 14 – 40 dni. 
  Możliwe rezultaty recenzji:
  1) przyjęcie tekstu bez poprawek;
  2) przekazanie tekstu do zmiany wg. uwag Recenzenta;
  3) odrzucenie tekstu.
  Autor otrzymuje anonimowe recenzje w celu naniesienia poprawek.
 5. Autor ma 14 dni na korektę autorską zgodnie z uwagami Recenzentów. Termin ten może być indywidualnie ustalony między Wydawnictwem a Autorem.
 6. Podpisanie umowy wydawniczej miedzy Autorem a Wydawcą.
 7. Skład publikacji po wprowadzeniu ostatecznych korekt.
 8. Publikacja wedle terminów ustalonych indywidualnie z Autorem.
 • Za treści publikacji odpowiedzialność ponoszą Autorzy.
 • Wydawnictwo korzysta z programów antyplagiatowych.
 • Wydawnictwo przestrzega przed przepisywaniem tekstów z innych publikacji i ich kompilacją oraz nierzetelnym cytowaniem i „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii, która powinna zawierać jedynie publikacje przytaczane w przypisach.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial