Projekt „Cyfrowe Archiwum Pamięci Warmii i Mazur. Pamiętniki, relacje, wspomnienia”

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie realizuje projekt „Cyfrowe Archiwum Pamięci Warmii i Mazur. Pamiętniki, relacje, wspomnienia”, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i sportu”.

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 244000 zł (całkowita wartość projektu wynosi 271112 zł)

Podstawowym celem projektu jest popularyzacja i upowszechnienie źródłowych  materiałów pamiętnikarskich, znajdujących się w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz popularyzacja osiągnięć nauki poprzez stworzenie elektronicznej bibliografii opublikowanych materiałów pamiętnikarskich i wspomnieniowych dotyczących Warmii i Mazur. Projekt umożliwi stworzenie Cyfrowego Archiwum Pamięci Warmii i Mazur, którego pierwszą kolekcję będą stanowiły źródła piśmiennictwa pamiętnikarskiego oraz bibliografia pamiętnikarska.

Projekt umożliwi popularyzację niedostępnych dotąd źródeł, stanowiących „niezmącony” – w porównaniu do opracowanych i opublikowanych źródłowych edycji pamiętników, wspomnień i relacji – obraz rzeczywistości stanowiących podstawę badań historycznych oraz socjologicznych.

Celem projektu jest również propagowanie idei zanikającego dziś pamiętnikarstwa poprzez ogłoszenie konkursu na wspomnienia pt. Pozostanie nie tylko w pamięci. Życie codzienne na Warmii i Mazurach w latach 80-tych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial