RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, z siedzibą ul. Partyzantów 87
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: sekretariat@ip.olsztyn.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umów.

6. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

7. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial