Rozprawy i Materiały

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka. 

Poczet biskupów warmińskich 


 

Cena książki to: 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 
——————————————————————————————————————

Seweryn Szczepański 
 
Pomezania Pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku 

Wydanie I; Objętość ark. wyd. 26,75; ark. druk. 25,7; ss. 412; 


 
 
Cena książki to: 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Brak w magazynie 
 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Kiełbika 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiacha pruskich. Prawo i bezprawie 
 
Olsztyn, wydanie I; Objętość ark. wyd. 8,15;ark. druk. 8,25; ss. 132

 


Cena książki to: 17.14 zł netto / 18.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka i dr. Jerzego Kiełbika 
 
Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe 
 
Olsztyn 2013,wyd. I, 311 ss. 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Kuchnia dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność 
 
Wydanie I; Objętość: ark. wyd. 10,36; ark. druk. 11,25, ss. 180 
 

Cena książki to: 11.43 zł netto / 12.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Ryszard Tomkiewicz

ROCZNICE BITWY POD GRUNWALDEM W POLSCE LUDOWEJ 
 
Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 20,15; ark.druk. 19,25 
 

 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Bolesław Pilarek 
 
Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych 
 
Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 23,4; ark. druk. 20, ss. 320 
 

 

Cena książki to: 23.81 zł netto / 25.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 
——————————————————————————————————————

Pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka 
 
Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu 
 
Olsztyn 2010, wyd. 1, ark. wyd. 7,68, ark. druk. 8,5 ss.136 
 

 

Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka 
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wielkie bitwy. 
 
Olsztyn 2010; wyd. I; ark. wyd. 20,1; ark. druk. 18,5; ss. 294 
 

 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

——————————————————————————————————————

wstęp Jerzy Kiełbik, tłum. Magdalena I. Sacha 
 
USTAWA KRAJOWA BISKUPA ADAMA STANISŁAWA GRABOWSKIEGO Z 4 LIPCA 1766 ROKU 
 
Olsztyn 2010, ss. ark. wyd. 10 ark. druk. 18,5, ss. 96 
 

 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Wojciech Wrzesiński 
 
Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku 
 
Olsztyn 2010; wyd II ark. wyd. 32,5; ark. druk. 30; ss. 474 
 

 

Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Zenobiusz Michał Bednarski, Iwona Bednarska-Żytko, Hanna Bednarska 
 
Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952 
 
Olsztyn 2010, wyd.1 ark. wyd. 8,5; ark. druk. 9; ss.143 
 

 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Pod redakcją Waldemara Brendy i Jerzego Kiełbika 
 
Ludzie Pogranicza 
 
Wydanie pierwsze Ark. wyd. 16; ark. druk 21, str. 337 
 

 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 
——————————————————————————————————————

Tomasz Chrzanowski 
 
Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830 
 
wyd. I, ark. wyd 22,2; ark. druk 20,62. 
 

 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

——————————————————————————————————————

Bożena Domagała 
 
Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji 
 
wyd. I, ark. wyd. 16,5; ark. druk. 13,5, ss.213 
 

 

Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Jerzy Marek Łapo 
 
Ludowa wizja przeszłości Mazur 
 
wyd. I; ark. wyd. 18,6; ark. druk. 15,4 ss. 244 
 

 

Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 


 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 
 
Olsztyn 2008, A5, ss.119 
 

 

Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

——————————————————————————————————————

Alojzy Szorc, Irena Makarczyk 
 
WARMIA w dobie „potopu” szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta. 
 
Olsztyn 2008, ss.417 
 

 

Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Bożena Beba 
 
Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach 
 
Olsztyn 2008, ss.155 
 

 

Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm. 
 
Olsztyn 2008, ss. 392 
 

 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Wojciech Kętrzyński 
 
O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH 
 
Olsztyn 2010 ss.825 oprawa twarda 
 

Cena książki to: 70.00 zł netto / 73.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Wojciech Kętrzyński 
 
O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH 
 
Olsztyn 2010 ss.825 oprawa miękka 
 

Cena książki to: 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo 
 
Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światwej 
 
Olsztyn 2008, ark. wyd. 7,35; ark druk. 8,75. ss. 140. 
 

 

Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 
 

——————————————————————————————————————

Arkadiusz Wagner 
 
Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmi 
 
Olsztyn 2007, ss.381 
 

 

Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

——————————————————————————————————————

Jerzy Kiełbik 
 
Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka. 
 
Olsztyn 2007,wyd. 1, ss. 187 
 

 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 
——————————————————————————————————————

Pogranicza. Przestrzeń kulturowa 
 
Olsztyn 2007, wyd.1, ss. 240 
 

 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Ryszard Tomkiewicz 
 
Olsztyński Rok 1956 
 
Olsztyn 2007, ark 15,4 ss.210 
 

 

Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 


 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego M. Łapo i Grzegorza Białuńskiego 
 
Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? 
 
Olsztyn 2007, wyd. 1, ss.158 
 

 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 
 

 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne. 
 
wyd. I, ark wyd. 7,8; ark druk. 7,5 ss.112 
 

 

Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Mariusz Smoliński 
 
Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt.
Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku
 
 
Olsztyn 2006, ss. 300 
 

 

Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Radości i troski dnia codziennego. 
 
Olsztyn 2006, ss. 486 
 

 

Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

——————————————————————————————————————

Pod redakcją Jerzego Dumy 
 
Onomastyka regionalna 
 
Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 195 
 

Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
ŻYCIE CODZIENNE NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH. Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych 
 
Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 209 
 

 

Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 
 

    ——————————————————————————————————————

Irena Makarczyk 
 
Tomasz Ujejski (1612-1689) 
 
Olsztyn 2005, wyd. I, B-4 


Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 


——————————————————————————————————————

Zenobiusz Michał Bednarski 
 
Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w Latach 1919-1940 
 
Olsztyn 2006, wyd. I, B-5, oprawa karton 
 


Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 ——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Edukacja, wykształcenie, wiedza. 
 
Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

 

——————————————————————————————————————

Jan Chłosta 
 
Klemens Frenszkowski. Pamiętnik Warmiaka. 
 
Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 163 

 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy. 
 
Olsztyn 2005, OBN im.W. Kętrzyńskiego 

 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne

 

——————————————————————————————————————

Gustaw Gizewiusz 
 
Skarga Mazura. 
 

 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Janusz Hochleitner 
 
Kapliczki Warmii południowej 
 
Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 170 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 
 

 

——————————————————————————————————————

Marta Gwiaździńska-Goraj 
 
Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 
 
Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 194 


 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Obchody rocznicowe i świąteczne. 
 


Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Brak w magazynie. 

 

 

 

——————————————————————————————————————

Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski 
 
OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ. Wybór dokumentów 1994-2004 
 
Olsztyn 2004, wyd. I, ss.152 


 
Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka 
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM Sarmacki konterfekt 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, ss. 211 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka 
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wojny i niepokoje czasów saskich 
 
Wyd. I, 
 

 

——————————————————————————————————————

Joanna Piątkowska–Małecka 
 
Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno–wschodniej we wczesnej epoce żelaza. 
 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 


——————————————————————————————————————

Pod redakcją Marii Biolik 
 
„Metodologia badań onomastycznych” 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa karton, ss. 653 
 


Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 

——————————————————————————————————————

Izabela Lewandowska 
 
Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 252 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Ryszard Tomkiewicz 
 
Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 402 Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 
  

——————————————————————————————————————

Ryszard Otello 
 
Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 149 
 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 
 

——————————————————————————————————————

Grzegorz Jasiński 
 
Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa-karton, ss. 504 
 


Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Barbara Krysztopa-Czupryńska 
 
Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579-1673 
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 275 
 


Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

——————————————————————————————————————

Zenona Rondomańska 
 
Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku 
 
2003, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 150 

 
Cena książki to: 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

 

——————————————————————————————————————

Jerzy Czołgoszewski 
 
Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 343 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Zenobiusz Michał Bednarski 
 
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Rozprawy i Materiały OBN, nr 207 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 174 
 


Cena książki to: 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 
 

 

——————————————————————————————————————

Alojzy Szorc 
 
Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, część II: 1769-1772, ss. 303 
 


Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

 

——————————————————————————————————————

Stanisław Łaniec 
 
Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864) 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, opr. karton, ss. 196 Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 
——————————————————————————————————————

Grzegorz Białuński 
 
Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 238 + mapa 

 
Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 


 
——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Romanowskiej-Łakomy i Hanny Kędzierskiej 
 
Człowiek i Człowieczeństwo – strategie bycia i stawania się człowiekiem 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360 


 
Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 
 

 

——————————————————————————————————————

Rozprawy i Materiały OBN, nr 202 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości, 
 
Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-6 , ss. 199 Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

——————————————————————————————————————

Jan Gancewski 
 
Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku 
 
Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Edward Martuszewski 
 
„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach 
 
Olsztyn 2001, wyd. I. B-5, oprawa karton, ss. 270 

 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Gustaw Gizewiusz 
 
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. 
 
Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Gustaw Gizewiusz 
 
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. 
 
Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s 
 


Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Gustaw Gizewiusz 
 
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. 
 
Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s 
 


Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Maciej Karczewski 
 
Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich. 
 
Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, ss. 196 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa 
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich 
 
Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, opr. karton, ss. 168 
 


Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

——————————————————————————————————————

Grzegorz Białuński 
 
Przemiany społeczno–ludnościowe południowo–wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 r.) 
 
Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 293 
 


Cena książki to: 22.00 zł netto / 23.10 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: stan wyczerpany 

 

 

——————————————————————————————————————

Magdalena Sacha 
 
Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich 
 
Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 138 
 


Cena książki to: 16.00 zł netto / 16.80 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

——————————————————————————————————————

Halina Murawska 
 
Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 298 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca zbiorowa pod redakcją Jurija W. Kostjaszowa w wydaniu polskim T. Baryły tłumaczonym przez W. Hojszyka. 
 
Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360 
 


Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska 
 
Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 255 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Mirosław J. Hoffmann 
 
Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e. 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 305 Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Nakład wyczerpany 

 

 

——————————————————————————————————————

Andrzej Kopiczko 
 
Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 2. 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560 
 


Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

——————————————————————————————————————

Andrzej Kopiczko 
 
Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 1 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560, 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

 

——————————————————————————————————————

Urszula Kalembka 
 
Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 140 
 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Praca napisana pod red. ks. Władysława Nowaka 
 
Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939). 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 412 
 


Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Bohdan Łukaszewicz 
 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii 
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 222 
 


Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Antoni Jutrzenka – Trzebiatowski 
 
Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno – wschodniej w ciągu dziejów 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 172 

 
Cena książki to: 19.00 zł netto / 19.95 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

——————————————————————————————————————

Witold Gieszczyński 
 
Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945-1950) 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170 
 

Cena książki to: 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak 

 


—————————————————————————————————————– 

Sławomir Augusiewicz 
 
Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170 

Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

—————————————————————————————————————–

Maria Ankudowicz-Bieńkowska 
 
Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 221 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Grzegorz Białuński 
 
Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich 
 
1999, Rozprawy i Materiały OBN, nr 179, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 188 
 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak 

 

 

—————————————————————————————————————–

Stanisław Achremczyk 
 
Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647 – 1772 
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 224 
 


Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Mirosław Hoffmann 
 
Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e. 
 
Olsztyn 1999, wyd. I , B-6, oprawa karton, ss. 410 
 


Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne

 

 

—————————————————————————————————————–

s. Barbara Gerarda Śliwińska C.S.C. 
 
Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. 
 
Olsztyn 1998, wyd. II, oprawa karton, ss. 250 
 


Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Bohdan Łukaszewicz 
 
Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł 
 
Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196 
 


Cena książki to: 13.00 zł netto / 13.65 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Wybrali, wstępem i przypisami opatrzyli Zbigniew Fras i Norbert Kasparek. 
 
Królewiec w oczach Polaków XIX wieku. 
 
Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 150 
 


Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Marek Jabłonowski 
 
Sen o potędze Polski… Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) 
 
Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360 
 


Cena książki to: 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto; 

Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Jan Ptak 
 
Wojskowość średniowiecznej Warmii 
 
Olsztyn 1997, wyd. I., B-5, oprawa karton, ss. 250 


 
Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Bogdan Wachowiak 
 
Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodar-ki Prus w pierwszej połowie XIX w. 
 
Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 270 


 
Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Jan Chłosta 
 
Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995. (Przewodnik monograficzny). 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 166 


 
Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Sławomir Kalembka 
 
O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 202 


 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne

 

—————————————————————————————————————–

Jacek Staszewski 
 
Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący… Szkice i studia z czasów saskich. 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 273 


 
Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, cz. II. 
 
Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku. 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 130 
 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

—————————————————————————————————————–

Stanisław Achremczyk 
 
Historia Warmii i Mazur 
 
Olsztyn 1997, wyd. II, poszerzone, B-5, oprawa karton, ss. 305 


 
Cena książki to: 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej. 
 
, 10 października 1996 r. Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126 


 
Cena książki to: 7.50 zł netto / 7.88 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego 
 
Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 180 


 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–
Piotr Bystrzycki 
 
Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne 
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350 
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

—————————————————————————————————————–

Marcin Gerss 
 
O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich 
 
Wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński.Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton 


 
Cena książki to: 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Wiesław Bolesław Łach 
 
System obrony Prus Wschodnich (do 1935 r.) 
 
1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 152 


 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–

Bożena Domagała 
 
Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Rozprawy i Materiały OBN, nr 160 
 
wyd. I., oprawa karton, B-5, ss. 171 


 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–

Grzegorz Białuński 
 
Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – Starostwo leckie (giżyckie i ryńskie) 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240 
 


Cena książki to: 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

—————————————————————————————————————–

Marek Jabłonowski 
 
Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936 – 1939 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, ss. 240, opr. karton 


 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Andrzej Piątkowski 
 
Kolej wschodnia w latach 1842-1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 186 


 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

—————————————————————————————————————–

Opracował Tadeusz Baryła 
 
Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 235 


 
Cena książki to: 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: Brak w magazynie 

 

—————————————————————————————————————–

Alojzy Szorc 
 
Stefan Sadorski (1581-1640) – fundator Świętej Lipki 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 141 


 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod red. W. Wrzesińskiego ukazująca najwybitniejszych twórców polskiej myśli politycznej. 
 
Twórcy polskiej myśli zachodniej 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 176 


 
Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Grzegorz Strauchold 
 
Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948 
 
Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 182 


 
Cena książki to: 7.00 zł netto / 7.35 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Andrzej Kamieński 
 
Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku 
 
Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 191 
 


Cena książki to: 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Krystyny Stasiewicz 
 
Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie 
 
Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 346 


 
Cena książki to: 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————–

Ryszard Tomkiewicz 
 
Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954 
 
Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 210 
 


Cena książki to: 6.00 zł netto / 6.30 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

 

—————————————————————————————————————–

Norbert Kasparek 
 
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1795-1847 
 
Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, ss. 174 


 
Cena książki to: 6.00 zł netto / 6.30 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 


—————————————————————————————————————–

Grzegorz Jasiński 
 
Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej 
 
Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, ss. 210 
 


Cena książki to: 6.50 zł netto / 6.83 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

—————————————————————————————————————-

Robert Traba 
 
Niemcy – Warmiacy – Polacy (1871 – 1914). 
 
Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240, Współwydawca WK „Borussia” 


 
Cena książki to: 5.00 zł netto / 5.25 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: brak 

 

—————————————————————————————————————-

Wojciech Wrzesiński 
 
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945 
 
Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 465 


 
Cena książki to: 11.00 zł netto / 11.55 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————-

Halina Murawska 
 
Imigranci wiejscy w mieście 
 
Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 168 


 
Cena książki to: 4.00 zł netto / 4.20 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————-

Stanisław Salmonowicz 
 
Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy–opinie–stereotypy (1697-1815). Próba zarysu, Rozprawy i Materiały OBN, nr 134 
 
Olsztyn 1993, wyd. I, oprawa karton, B-5, , ss. 125 


 
Cena książki to: 3.00 zł netto / 3.15 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: dostępne 

 

—————————————————————————————————————-

Jadwiga Ambrozja Kalinowska 
 
Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1569-1582 
 
Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 255 Cena książki to: 4.00 zł netto / 4.20 zł brutto;  


Stan w magazynie: Brak w magazynie 

 

 

—————————————————————————————————————-

Studia Grunwaldzkie 
 
tom I, Olsztyn 1991, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196, cena 1,00 zł tom II, Olsztyn 1992, B-5, op
 


Cena książki to: 1.00 zł netto / 1.05 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 


—————————————————————————————————————-

Andrzej Nadolski 
 
Grunwald – Problemy wybrane 
 
Olsztyn 1990, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 241 
 


Cena książki to: 1.50 zł netto / 1.58 zł brutto; 
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK