Rozprawy i Materiały

Mieczysław Jackiewicz

W stronę Litwy

Olsztyn 2019, wyd. I, ss. 264

"W stronę Litwy" Cena książki to: 38 zł

stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Wojciech Wrzesiński

Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku

Olsztyn 2010; wyd II ark. wyd. 32,5; ark. druk. 30; ss. 474

 

PROMOCJA
Cena książki to: 52.50 zł; 20 zł

Stan w magazynie: dostępne

 


Emilia Janowska

Polemika religijna w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie Kasjana Sakowicza

NOWOŚĆ

Cena książki to: 38.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka.

Poczet biskupów warmińskich

Cena książki to: 63.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Seweryn Szczepański

Pomezania Pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku

Wydanie I; Objętość ark. wyd. 26,75; ark. druk. 25,7; ss. 412;

Cena książki to: 63.00 zł;

Stan w magazynie: Brak w magazynie

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Kiełbika

Życie codzienne na dawnych ziemiacha pruskich. Prawo i bezprawie

Olsztyn, wydanie I; Objętość ark. wyd. 8,15;ark. druk. 8,25; ss. 132

Cena książki to: 18.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka i dr. Jerzego Kiełbika

Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe

Olsztyn 2013,wyd. I, 311 ss.

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Kuchnia dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność

Wydanie I; Objętość: ark. wyd. 10,36; ark. druk. 11,25, ss. 180

Cena książki to: 12.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Ryszard Tomkiewicz

ROCZNICE BITWY POD GRUNWALDEM W POLSCE LUDOWEJ

Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 20,15; ark.druk. 19,25

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Bolesław Pilarek

Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych

Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 23,4; ark. druk. 20, ss. 320

Cena książki to: 25.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka

Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu

Olsztyn 2010, wyd. 1, ark. wyd. 7,68, ark. druk. 8,5 ss.136

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wielkie bitwy.

Olsztyn 2010; wyd. I; ark. wyd. 20,1; ark. druk. 18,5; ss. 294

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


wstęp Jerzy Kiełbik, tłum. Magdalena I. Sacha

USTAWA KRAJOWA BISKUPA ADAMA STANISŁAWA GRABOWSKIEGO Z 4 LIPCA 1766 ROKU

Olsztyn 2010, ss. ark. wyd. 10 ark. druk. 18,5, ss. 96

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


 

Zenobiusz Michał Bednarski, Iwona Bednarska-Żytko, Hanna Bednarska

Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952

Olsztyn 2010, wyd.1 ark. wyd. 8,5; ark. druk. 9; ss.143

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Pod redakcją Waldemara Brendy i Jerzego Kiełbika

Ludzie Pogranicza

Wydanie pierwsze Ark. wyd. 16; ark. druk 21, str. 337

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Tomasz Chrzanowski

Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830

wyd. I, ark. wyd 22,2; ark. druk 20,62.

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Bożena Domagała

Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji

wyd. I, ark. wyd. 16,5; ark. druk. 13,5, ss.213

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jerzy Marek Łapo

Ludowa wizja przeszłości Mazur

wyd. I; ark. wyd. 18,6; ark. druk. 15,4 ss. 244

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur

Olsztyn 2008, A5, ss.119

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Alojzy Szorc, Irena Makarczyk

WARMIA w dobie „potopu” szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta.

Olsztyn 2008, ss.417

Cena książki to: 42.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Bożena Beba

Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach

Olsztyn 2008, ss.155

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm.

Olsztyn 2008, ss. 392

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Wojciech Kętrzyński

O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH

Olsztyn 2010 ss.825 oprawa twarda

Cena książki to: 73.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Wojciech Kętrzyński

O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH 

Olsztyn 2010 ss.825 oprawa miękka

Cena książki to: 63.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo

Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światwej

Olsztyn 2008, ark. wyd. 7,35; ark druk. 8,75. ss. 140.

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Arkadiusz Wagner

Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmi

Olsztyn 2007, ss.381

Cena książki to: 52.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jerzy Kiełbik

Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka.

Olsztyn 2007,wyd. 1, ss. 187

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Pogranicza. Przestrzeń kulturowa

Olsztyn 2007, wyd.1, ss. 240

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Ryszard Tomkiewicz

Olsztyński Rok 1956

Olsztyn 2007, ark 15,4 ss.210

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego M. Łapo i Grzegorza Białuńskiego

Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?

Olsztyn 2007, wyd. 1, ss.158

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne.

wyd. I, ark wyd. 7,8; ark druk. 7,5 ss.112

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Mariusz Smoliński

Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt.
Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku

Olsztyn 2006, ss. 300

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Radości i troski dnia codziennego.

Olsztyn 2006, ss. 486

Cena książki to: 36.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Pod redakcją Jerzego Dumy

Onomastyka regionalna

Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 195

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

ŻYCIE CODZIENNE NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH. Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych

Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 209

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 


Irena Makarczyk

Tomasz Ujejski (1612-1689)

Olsztyn 2005, wyd. I, B-4

Cena książki to: 36.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Zenobiusz Michał Bednarski

Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w Latach 1919-1940

Olsztyn 2006, wyd. I, B-5, oprawa karton

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Edukacja, wykształcenie, wiedza.

Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jan Chłosta

Klemens Frenszkowski. Pamiętnik Warmiaka.

Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 163

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy.

Olsztyn 2005, OBN im.W. Kętrzyńskiego

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Gustaw Gizewiusz

Skarga Mazura.


Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Janusz Hochleitner

Kapliczki Warmii południowej

Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 170

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Marta Gwiaździńska-Goraj

Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 194

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Obchody rocznicowe i świąteczne.


Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: Brak w magazynie.

 

 

 

 


Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski

OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ. Wybór dokumentów 1994-2004

Olsztyn 2004, wyd. I, ss.152


Cena książki to: 42.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM Sarmacki konterfekt

Olsztyn 2002, wyd. I, ss. 211

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wojny i niepokoje czasów saskich

Wyd. I,

 


Joanna Piątkowska–Małecka

Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno–wschodniej we wczesnej epoce żelaza.

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Pod redakcją Marii Biolik

„Metodologia badań onomastycznych”

Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa karton, ss. 653

Cena książki to: 52.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Izabela Lewandowska

Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur

Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 252


Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 


Ryszard Tomkiewicz

Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956

Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 402

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Ryszard Otello

Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945

Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 149

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Grzegorz Jasiński

Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)

Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa-karton, ss. 504

Cena książki to: 42.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Barbara Krysztopa-Czupryńska

Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579-1673

Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 275

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Zenona Rondomańska

Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku

2003, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 150


Cena książki to: 18.90 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jerzy Czołgoszewski

Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956

Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 343

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Zenobiusz Michał Bednarski

Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Rozprawy i Materiały OBN, nr 207

Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 174

Cena książki to: 18.90 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Alojzy Szorc

Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe

Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, część II: 1769-1772, ss. 303

Cena książki to: 52.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Stanisław Łaniec

Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864)

Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, opr. karton, ss. 196


Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Grzegorz Białuński

Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku)

Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 238 + mapa


Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Romanowskiej-Łakomy i Hanny Kędzierskiej

Człowiek i Człowieczeństwo – strategie bycia i stawania się człowiekiem

Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360

Cena książki to: 36.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Rozprawy i Materiały OBN, nr 202

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości, 

Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-6 , ss. 199


Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Jan Gancewski

Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku

Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Edward Martuszewski

„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach

Olsztyn 2001, wyd. I. B-5, oprawa karton, ss. 270


Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Gustaw Gizewiusz

Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.

Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Gustaw Gizewiusz

Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.

Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s

Cena książki to: 52.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Gustaw Gizewiusz

Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.

Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s

Cena książki to: 52.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Maciej Karczewski

Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich.

Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, ss. 196

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich

Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, opr. karton, ss. 168

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Grzegorz Białuński

Przemiany społeczno–ludnościowe południowo–wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 r.)

Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 293

Cena książki to: 23.10 zł;

Stan w magazynie: stan wyczerpany

 

 

 

 


Magdalena Sacha

Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich

Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 138

Cena książki to: 16.80 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Halina Murawska

Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem

Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 298

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: Brak w magazynie

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Jurija W. Kostjaszowa w wydaniu polskim T. Baryły tłumaczonym przez W. Hojszyka.

Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach.

Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku

Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 255

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Mirosław J. Hoffmann

Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.

Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 305


Cena książki to: 36.75 zł;

Stan w magazynie: Nakład wyczerpany

 

 

 

 


Andrzej Kopiczko

Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 2.

Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560

Cena książki to: 31.50 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Andrzej Kopiczko

Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 1

Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560,

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Urszula Kalembka

Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862

Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 140

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca napisana pod red. ks. Władysława Nowaka

Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939).

Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 412

Cena książki to: 42.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Bohdan Łukaszewicz

Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii

Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 222

Cena książki to: 26.25 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Antoni Jutrzenka – Trzebiatowski

Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno – wschodniej w ciągu dziejów

Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 172


Cena książki to: 19.95 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Witold Gieszczyński

Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945-1950)

Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170

Cena książki to: 17.85 zł;

Stan w magazynie: brak

 

 

 

 


Sławomir Augusiewicz

Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657 

Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu

Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 221

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Grzegorz Białuński

Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich

1999, Rozprawy i Materiały OBN, nr 179, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 188

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: brak

 

 

 

 


Stanisław Achremczyk

Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647 – 1772

Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 224

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Mirosław Hoffmann

Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.

Olsztyn 1999, wyd. I , B-6, oprawa karton, ss. 410

Cena książki to: 36.75 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


s. Barbara Gerarda Śliwińska C.S.C.

Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

Olsztyn 1998, wyd. II, oprawa karton, ss. 250

Cena książki to: 21.00 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Bohdan Łukaszewicz

Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł

Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196

Cena książki to: 13.65 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Wybrali, wstępem i przypisami opatrzyli Zbigniew Fras i Norbert Kasparek.

Królewiec w oczach Polaków XIX wieku.

Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 150

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Marek Jabłonowski

Sen o potędze Polski… Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918 – 1939)

Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360

Cena książki to: 17.85 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jan Ptak

Wojskowość średniowiecznej Warmii

Olsztyn 1997, wyd. I., B-5, oprawa karton, ss. 250

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Bogdan Wachowiak

Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodar-ki Prus w pierwszej połowie XIX w.

Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 270

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jan Chłosta

Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995. (Przewodnik monograficzny).

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 166

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Sławomir Kalembka

O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 202

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jacek Staszewski

Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący… Szkice i studia z czasów saskich.

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 273

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, cz. II.

Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku.

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 130

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 


Stanisław Achremczyk

Historia Warmii i Mazur

Olsztyn 1997, wyd. II, poszerzone, B-5, oprawa karton, ss. 305

Cena książki to: 17.85 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej 10 października 1996 r.

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126

Cena książki to: 7.88 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego

Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii.

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 180

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne

Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350

Cena książki to: 15.75 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 


Marcin Gerss

O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich

Wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński.Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton

Cena książki to: 9.45 zł;

Stan w magazynie: brak w magazynie

 

 

 

 


Wiesław Bolesław Łach

System obrony Prus Wschodnich (do 1935 r.)

1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 152

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Bożena Domagała

Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Rozprawy i Materiały OBN, nr 160

wyd. I., oprawa karton, B-5, ss. 171

Cena książki to: 10.50 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Grzegorz Białuński

Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – Starostwo leckie (giżyckie i ryńskie)

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240

Cena książki to: 9.45 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Marek Jabłonowski

Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936 – 1939

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, ss. 240, opr. karton

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Andrzej Piątkowski

Kolej wschodnia w latach 1842-1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 186

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Opracował Tadeusz Baryła

Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 235

Cena książki to: 9.45 zł;

Stan w magazynie: Brak w magazynie

 

 

 

 


Alojzy Szorc

Stefan Sadorski (1581-1640) – fundator Świętej Lipki

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 141

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod red. W. Wrzesińskiego ukazująca najwybitniejszych twórców polskiej myśli politycznej.

Twórcy polskiej myśli zachodniej

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 176

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Grzegorz Strauchold

Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948

Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 182

Cena książki to: 7.35 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Andrzej Kamieński

Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku

Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 191

Cena książki to: 8.40 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Krystyny Stasiewicz

Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie

Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 346

Cena książki to: 12.60 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Ryszard Tomkiewicz

Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954

Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 210

Cena książki to: 6.30 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Norbert Kasparek

Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1795-1847

Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, ss. 174

Cena książki to: 6.30 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Grzegorz Jasiński

Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej 

Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, ss. 210

Cena książki to: 6.83 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Robert Traba

Niemcy – Warmiacy – Polacy (1871 – 1914).

Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240, Współwydawca WK „Borussia”

Cena książki to: 5.25 zł;

Stan w magazynie: brak

 

 

 

 


Wojciech Wrzesiński

Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945

Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 465

Cena książki to: 11.55 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Halina Murawska

Imigranci wiejscy w mieście

Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 168

Cena książki to: 4.20 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Stanisław Salmonowicz

Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy–opinie–stereotypy (1697-1815). Próba zarysu, Rozprawy i Materiały OBN, nr 134

Olsztyn 1993, wyd. I, oprawa karton, B-5, , ss. 125

Cena książki to: 3.15 zł;

Stan w magazynie: dostępne

 

 

 

 


Jadwiga Ambrozja Kalinowska

Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1569-1582

Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 255


Cena książki to: 4.20 zł;

Stan w magazynie: Brak w magazynie

 

 

 

 


Studia Grunwaldzkie

tom I, Olsztyn 1991, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196, cena 1,00 zł tom II, Olsztyn 1992, B-5, op

Cena książki to: 1.05 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

 

 

 

 


Andrzej Nadolski

Grunwald – Problemy wybrane

Olsztyn 1990, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 241

Cena książki to: 1.58 zł;

Stan w magazynie: nakład wyczerpany

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial