Struktura Organizacyjna OBN

  • Dyrektor i Rada Naukowa
  • Dział Naukowy:
   • Pracownia Historyczna
   • Pracownia Badań Nad Współczesnością
   • Pracownia Europy Wschodniej
   • Pracownia Badań Dziejów Prusów

  • Celem pracowni jest:
   1. przygotowanie nowej syntezy dziejów Prusów
   2. edycja źródeł do historii i kultury plemion bałtyjskich
   3. organizacja otwartych seminariów „Seminarium Prussicorum”
   4. organizacja wraz z Towarzystwem Pruthenia cyklicznej, międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquia Baltica”
  • Kierownikiem pracowni jest dr hab. Grzegorz Białuński.
 • Biblioteka Naukowa:
  • Zbiory Specjalne
 • Wydawnictwo:
  • Redakcja Serii Wydawniczych
  • Redakcja Komuniaktów Mazursko-Warmińskich
  • Redakcja Biuletynu
 • Administracja:
  • księgowość
  • kadry
  • sekretariat
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial