Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich

Szanowni Państwo

Oœrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego organizuje XVI sesję z cyklu „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich”. Odbędzie się ona w połowie paŸdziernika 2014 r. Tematem spotkania będzie: „Prawo i bezprawie”. Organizatorów konferencji interesuje sposób ustanawiania prawa na ziemiach pruskich, technika prawodawcza, język legislacji, problematyka przestrzegania i łamania przepisów. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2013 r. pod adresem sekretarza konferencji dr Jerzego Kiełbika jerzy.kielbik@obn.olsztyn.pl. Czas wystšpień nie powinien przekraczać 15 minut. Referaty zostanš opublikowane.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial