Nagroda Naukowa im. Prof. Grzegorza Białuńskiego na pracę naukową z zakresu historii dawnych ziem pruskich

Instytut Północny im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Olsztynie ogłasza pierwszą edycję Konkursu na Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białuńskiego na pracę naukową z zakresu historii dawnych ziem pruskich od XIII do końca XVIII w. Do I edycji Konkursu zgłaszane mogą być monografie naukowe, jednoautorskie lub wieloautorskie wydane od października 2018 r. do końca terminu zgłoszeń tj. do 15 czerwca 2022 r.
Pracę na Konkurs zgłasza autor albo Członkowie Kapituły Konkursowej, osobiście lub pocztą na adres siedziby Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.
Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączniku), 2 egzemplarze wydanej monografii naukowej oraz jedną niezależną opinię samodzielnego pracownika naukowego.
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w dniu 18 października 2022 r.
Nagroda w 2022 r. wynosi 12 000 zł.
W Kapitule Konkursowej zasiadają:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
prof. dr hab. Marian Dygo
prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak
prof. dr hab. Janusz Małłek
dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM
dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM
dr hab. Mirosław J. Hoffmann
dr Jerzy Kiełbik
Maciej Białuński

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial