Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz

 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

serdecznie zapraszają do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Obozy niemieckie w latach 1939-1945 w pamięci i dokumentach 

– aktualny stan badań”

organizowanej w dniach 23-24 XI 2022 r. w Olsztynie

Program konferencji będzie obejmował poszczególne panele tematyczne:

23 XI 2022

  • Instytucje porządku publicznego
  • Rodzaje i organizacja obozów i podobozów
  • Więźniowie i postacie szczególne
  • Funkcjonowanie obozu i życie obozowe

24 XI 2022

  • Dokumentacja obozowa i wspomnienia ocalałych
  • Obozy jako jednostki specjalnego przeznaczenia
  • Badania nad obozami z użyciem nowatorskich metod
  • Panel popularyzatorski dla instytucji


Zgłoszenia tematu wystąpienia wraz z krótkim abstraktem na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować 

do dnia 15 lipca 2022 r. 

do sekretarza konferencji dr Emilii Figury-Osełkowskiej

elektronicznie: emilia.figura-oselkowska@ip.olsztyn.pl 

lub pod adresem: Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.


Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
prof. dr hab. Ewa Domańska
prof. dr hab. Jerzy Kołacki
dr Violetta Rezler-Wasielewska
dr Jarosław Suchoples
dr Tomasz Kranz
dr Jerzy Kiełbik
Piotr Tarnowski
Sekretarz konferencji – dr Emilia Figura-Osełkowska


Materiały do pobrania/Downloadable Materials, CLICK button „Pobierz”, to download:

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „Obozy niemieckie w latach 1939-1945 w pamięci i dokumentach – aktualny stan badań” Olsztyn 23-24 XI 2022 [PL]

The Invitation to the International Scientific Conference “German camps in the years 1939-1945 in memories and documents – current state of research” on 23-24 November 2022 in Olsztyn [ENG]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial