Kartografia


  Zbiór kartograficzny obejmuje kolekcję atlasów, map, planów miast z XIX, XX, XXI w. głównie obejmuje obszary: Europa, Polska, Warmia i Mazury, Obwód Kaliningradzki FR, Powiśle i Mazury. Zbiór stanowią mapy historyczne, fizyczne, administracyjne, polityczne, demograficzne, geologiczne, komunikacyjne, turystyczne. 
  Do cenniejszych należą:

 1. E. Leder, Atlas zur Geschichte des Preussischen Staates in 10 Blatt, Weimar 1866
 2. Historischer Atlas von Preussen in zwölf iluminirten Charten, Leipzig 1816
 3. Allgemeiner Historischer Handatlas Droysensa G., Bielefeld 1886
 4. Karten und Skizzen aus der vaterländischen Geschichte der Neuren Zeit (1517-1789)
 5. Zusammengestellt u.erlätert eduard Rothert, Düssseldorf 1895. Katolischer Kirchen-Atlas. Vierzehn colorrirte Karten mit begleitendem Text von O. Werner, Freiburg 1888
 6. Taschen atlas die beiden deutschen Staaten, Gotha 1865
 7. Romer E., Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa 1916
 8. Babirecki Jan, Polska w roku 1771, Kraków 1905
 9. Babirecki Jan, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart oryentacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego m. Krakowa, Kraków 1905
 10. Baracz P.A., Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych, Warszawa 1915
 11. J. M. Bazewicz, Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany, Warszawa 1907
 12. Mapa Polski ku upamiętnieniu uchwalenia przez sejm pruski prawa o wywłaszczeniu Polaków z ziemi ojczystej oraz zakazu używania języka polskiego na zebraniach, Kraków 1910
 13. Mapa Polski za panowania króla Jana Sobieskiego wydaną w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia przez J. Szpetkowskiego w Poznaniu 1883, Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772, Warszawa 1849

  W kolekcji znajdują się również mapy XIX i XX wieczne:

 1. Charte von dem Königreiche Polen den Königl. Preussischen Provinzen Ost und Westpreussen und Posen nebst dem Gebiete der freien Stadt Krakau, C. F. Weiland, Weimar 1822
 2. Karte von Deutschland in 16 Blättern D.F. Sotzmana z 1789 r.
 3. Charte von dem Königlich Preussen, Landes Antheil nach der Theilung Polens im 1795 Jahr F.L. Güssefelda wydana w Norymberdze w 1796 roku. 

  Plany miast.
  Na bieżąco gromadzone są plany miast oraz głównie mapy regionów Warmii, Mazur, Powiśla, Pomorza.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial