12,80

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Nowe Spojrzenie na czasy saskie

Rok wydania: 1996

Język: polski

ISSN:0585-3893

Oprawa: miękka

Pozostało tylko: 2

 Spis treści

 • Przedmowa
 • Jacek Staszewski (Toruń), Wiek XVIII w Polsce – próba nowej syntezy
 • Jan Kozłowski (Warszawa), Epoka saska z punktu widzenia koncepcji „centrum – peryferie”. Propozycja badawcza
 • Jerzy Grobic (Łódź), czasy saskie w sentymentach i resentymentach oświeconych
 • Jerzy Wojtowicz (Toruń), Masoneria w XVIII wieku, Czynnik integracji czy dezintegracji społecznej?
 • Marek Prejs (Warszawa), Kategoria egzotyzmu w literaturze i sztuce czasów saskich. Nowa jakość i wzorce
 • Bogdan Rok (Wrocław), Mniejszości narodowe i religijne w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Stan badań i postulaty badawcze
 • Wojciech Kregseisen (Warszawa), W oczach Zachodu. Ewangelicy polscy i litewscy w XVIII wieku a szwajcarska i niderlandzka opinia publiczna. Kontakty – inspiracje – publikacje
 • Kazimierz Puchowski (Gdańsk), Model kształcenia szlachty w kolegiach jezuickich
 • Lecz Mokrzecki (Gdańsk), Miejsce historii w oświacie protestanckiej Prus Królewskich.
  • Rozważania porównawcze
 • Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Samorząd stanowy Prus Królewskich i Warmii
 • Ks. Alojzy Szorc (Olsztyn), Królowie polscy z dynastii saskiej wobec Warmii
 • Wojciech Stanek (Toruń), Konfederacje a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku
 • Ewa Szklarska (Kraków), Od Dzikowa do Kargowej. Pierwszy okres działalności konfederacji generalnej przy majestacie Leszczyńskiego
 • Zbigniew Anusik (Łódź), Misja Antoniego Ponińskiego w Sztokholmie w 1733 roku. Przyczynek do dziejów walki o koronę polską w czasach przedostatniego bezkrólewia
 • Maria Czeppe (Kraków), Współpraca biskupa Kajetana Sołtyka z kamarylą Jerzego Mniszcha. Próba charakterystyki
 • Mariusz Markiewicz (Kraków), rzeczpospolita bez sejmu. Funkcjonowanie państwa
 • Jerzy Dygała (Toruń), U początków katolickiego oświecenia w Polsce? Z działalności kościelnej biskupów Andrzeja Stanisława Załuskiego i Adama Stanisława Grabowskiego
 • Stanisław Roszak (Toruń), Czynniki stabilizacji i entropii środowiska intelektualnego Warszawy w czasach Augusta III
 • Kazimierz Maliszewski (Toruń), Problem badań nad dziejami komunikacji społecznej w dobie nowożytnej na przykładzie polskich gazet rękopiśmiennych XVII-XVIII wieku
 • Katarzyna Zawilska (Olsztyn), Grafia i ortografia gazet rękopiśmiennych z pierwszej połowy XVIII wieku
 • Jerzy Starnawski (Łódź), Zagadnienie cytatu w dialogach z pierwszej połowy XVIII wieku
 • Irena Rapacka (Olsztyn), Warsztat naukowy uczonych polskich w latach 1650-1750
 • Jarosław Poraziński (Toruń), Duma i pokora. Mowy szlacheckie jako składnik ceremoniału klientarnego
 • Krzysztof Obremski (Toruń), Wakanse – do, ut des
 • Krystyna Stasiewicz (Olsztyn), Kicz i artyzm. Dwa oblicza poetyckie Elżbiety Drużbackiej
 • Aleksandra Iwanowska (Gdańsk), Znaki czasu w słowniku Michała Abrahama Troca
 • Jadwiga Rudnicka (Lublin), Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera
 • Antoni Czyż (Warszawa), Dominik Rudnicki – misjonarz, poeta
 • Ewa Ressel (Łódź), Adam Kępski a kultura ludowa polskiego baroku
 • Janusz K. Goliński (Bydgoszcz), W kręgu późnobarokowej melancholii. Smutek codzienny życia ludzkiego Gniewisza
 • Iwona Maciejewska (Olsztyn), Uwagi o narracji w romansie czasów saskich

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg
Wymiary 17 × 24 × 2 cm