21,00

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Obyczaje czasów saskich

Rok wydania: 2000

Język: polski

ISBN: 83-87643-52-1

ISSN: 0585-3893

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści

 • Przedmowa
 • Jacek Staszewski, Sposób życia na przełomie epok
 • Teresa Kostkiewiczowa, Życie publiczne i życie prywatne w czasach saskich według Hugona Kołłątaja Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III
 • Jarosław Dumanowski, Domus, gens, familia. Więzi rodowe szlachty polskiej w czasach saskich
 • Jarosław Poraziński, Ceremoniał sejmowy w czasach saskich (1697-1763). Zarys problematyki
 • Janusz K. Goliński, Orator sarmaticus. Mowy sejmowe doby saskiej wobec staropolskiej sztuki oratorskiej
 • Krzysztof Obremski, Wzory osobowe jako miara ciągłości kultury politycznej (Sobiescy w „sapiehocentrycznym” kompendium oratorskim)
 • Jadwiga Rudnica, Z życia prymasa Łubieńskiego
 • Mariusz Markiewicz, Wokół stereotypów w badaniach historii obyczajów
 • Stanisław Achremczyk, Staropolskie życzenia
 • Henryk Palkij, Listy jako element obyczaju i życia codziennego na przykładzie korespondencji do kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka
 • Karolina Targosz, Maria Amalia, jej pomnik i niedokończone mauzoleum Mniszchów w Dukli
 • Grzegorz Chomicki, Vino pellite curas! Garść uwag o obyczajowości dyplomatów za Augusta II
 • Krystyna Stasiewicz, Obyczaje czasów saskich piórem malowane
 • Iwona Maciejewska, Jak to z obyczajowością Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej bywało? (Proceder podróży i życia mego awantur)
 • Agata Roćko, Obraz życia i obyczajów w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy
 • Urszula Augustyniak, Sytuacja kobiet na dworach ewangelickiej szlachty i magnaterii w XVII wieku
 • Maria Czeppe, Tytułomania? Zagadkowe tytularne urzędy ziemskie
 • Ewa Szklarska, Czym Polski słownik biograficzny może służyć badaczom czasów saskich?
 • Wojciech Kriegseisen, Obyczaj a wyznanie w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku
 • Bogdan Rok, Życie religijne w sanktuariach maryjnych na ziemiach Rzeczypospolitej w czasach saskich
 • Janusz Hochleitner, Pielgrzymowanie jako przejaw tzw. religijności potrydenckiej w świadomości Warmiaków XVII i XVIII wieku
 • Paweł Pietrzak, Obrzędowość ludowo-religijna w kolędach i pastorałkach późnobarokowych
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Z życia starowierców w Rzeczypospolitej. Geograficzne rozprzestrzenienie i liczebność starowierców
 • Beata Cieszyńska, Risus sardonicus. Kaznodzieje czasów saskich o obyczajach mięsopustnych
 • Stanisław Roszak, Tradycja i reforma w działalności misjonarzy na kresach w czssach saskich
 • Indeks nazwisk

Dodatkowe informacje

Waga 0.4 kg
Wymiary 17 × 23.5 × 1.1 cm