31,50

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Prawo i bezprawie

Rok wydania: 2018

Język: polski

ISBN: 978-83-60-839-87-4

Oprawa: miękka

Na stanie

Spis treści:

 • Wstęp (Stanisław Achremczyk)
 • Dariusz Makiłła, Rzeczpospolita praworządna. Z Zasad funkcjonowania prawa konstytucyjnego na przełomie XVI-XVII wieku
 • Andrzej Stroynowski, Prawo i bezprawie według Marcina Matuszewicza
 • Joanna Orzeł, Mitologizacja początków ustroju społeczno-politycznego Rzeczypospolitej w piśmiennictwie XVI-XVIII wieku
 • Stanisław Achremczyk, O naprawę szlacheckich sądów Prus Królewskich
 • Dariusz Rolnik, Prawo i bezprawie w sądownictwie szlacheckim Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Przypadek Leonarda Marcina Świeykowskiego marszałka Trybunału Koronnego 1782-1783
 • Mariusz Sawicki, Trzy sprawy kryminalne o przestępstwo z artykułu 71 prawa magdeburskiego przed sądem miejskim w Krzemieńcu w latach 1765-1772
 • Aleksandra Ziober, Wokół procesu o czary w folwarku Żudziagol (Żudziagola) w powiecie wiłkomierskim w 1674 roku
 • Witold Filipczak, Organizacja sądownictwa w świetle uchwał sejmików koronnych 1778-1786
 • Dariusz Nawrot, Komitet Sprawiedliwości Komisji Rządu Tymczasowego na Litwie w 1812 roku
 • Katarzyna Milik, Sądownictwo w dobie rządów Rady Nieustającej w latach 1778-1780
 • Grzegorz Glabisz, Prawo i bezprawie w praktyce ustrojowej funkcjonowania sejmików dawnej Rzeczypospolitej (XVIII wiek). Uwagi wstępne
 • Jacek Szpak, Szlachta koronna wobec zakonu paulinów w XVIII wieku
 • Bernadetta Manyś, „Zbrodnia i kara” w listach Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do Michała Kazimierza Radziwiłła z lat 1754-1762
 • Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Radziwiłłowie na Goniądzu i Rajgrodzie (1509-1571)-studium z obyczajowości prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego

Dodatkowe informacje

Waga 0.4 kg
Wymiary 16.5 × 24 × 1.1 cm