31,50

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem | Wielkie Bitwy

Rok wydania: 2010

Język: polski

ISBN: 978-83-60839-44-7

Oprawa: miękka

Na stanie

 • Wstęp
 • Stanisław Achremczyk, Zakon krzyżacki i Grunwald w historiografii warmińskiej XVI-XVIII wieku
 • Jarosław Porazinski, Dezinformacja i propaganda w dobie wielkiej wojny północnej.
  • Jan Stanisław Jabłonowski – moralista i manipulator?
 • Dariusz Rolnik, Oblicza obywatela – obrońcy Rzeczypospolitej. „Stan wojskowy” w opiniach i ocenach współczesnych czasów stanisławowskich (1764-1795)
 • Filip Wolański, Anielskie zastępy i pancerne hufce. Wizja wojny w przepowiadaniach kaznodziejów epoki saskiej
 • Maciej Forycki, Iręże polskie w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta
 • Adam Kucharski, Peregrinatio et bellum. Bitwy i wojny w stropolskich relacjach z podróży w XVII wieku
 • Dariusz Nawrot, Propaganda wojenna na Litwie w 1812 roku i wykorzystanie w niej pamięci wielkich zwycięstw z czasów Rzeczypospolitej
 • Piotr Badyna, koncepcja poprawy obronności kraju w myśli wojewody Stefana Garczyńskiego, zawarta w Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej synom ojczyzny
 • Andrzej Stroynowski, Bitwa pod Kąpielą. Z królewskich poszukiwań tradycji wojennej
 • Tomasz Ciesielski, Polskie echa bitew drugiej wojny śląskiej
 • Piotr Florek, Bitwa pod Moskwą 14 sierpnia 1611 roku
 • Robert Kołodziej, Echa bitwy wiedeńskiej na sejmie 1685 roku
 • Barbara Krysztopa-Czupryńska, Echa wiktorii wiedeńskiej w siedemnastowiecznej publicystyce angielskiej
 • Aleksandra Skrzypietz, Propagandowe wykorzystanie wiktorii wiedeńskiej w polityce dynastycznej Sobieskich
 • Irena Kadulska, Waleczność i męstwo Polek w obrazach dramatycznych Józefa Wybickiego
 • Antonii Krawczyk, Szkocki arystokrata Patrick Gordon (1635-1699) w służbie w jennej Szwecji, Polski oraz Rosji – jego pamiętnik
 • Piotr Kąkol, Wspomnienie walk w polskim dramacie czasów stanisławowskich
 • Anna Reglińska-Jamioł, Obrazy wielkich bitew tańcem malowane- czyli ars belli w widowiskach baletowych do XVIII wieku
 • Joanna Orzeł, Rokosz gliniański jako element walki inter maiestatem ac libertatem
 • Magdalena Śnieć, Wojna o wojnę czyli English Civil War w historiografii brytyjskiej

 

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg
Wymiary 16.5 × 24 × 1.5 cm