Między Barokiem a Oświeceniem

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE
TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na
XIII konferencję z cyklu

Między Barokiem a Oświeceniem
Ryn 7-8 czerwca 2018 r.

 

Spotkania organizowane od blisko ćwierćwiecza poświęcone były problematyce prawnej, społecznej, kulturalnej czy wojskowej Rzeczypospolitej epoki Baroku i Oświecenia. Ich owocem jest zbiór 12 tomów książek pokonferencyjnych. W związku z przypadającą w 2018 r. rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto zebrać wiele analizowanych wątków i zastanowić się nad problemem, jak doszło do jej utraty. Istotne również będzie dostrzeżenia, jak 25 lat spotkań naukowych, poświęconych czasom Baroku i Oświecenia zmieniło sposób ich postrzegania. Konferencja tematycznie zamyka się haśle Nasze zwycięstwa i nasze klęski
            Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a przedstawiane wątki powinny dotykać następujących zagadnień:
                        – Ustrój i prawo Rzeczypospolitej;
                        – Przemiany społeczne i problematyka wyznaniowa;
                        – Rzeczpospolita a otocznie międzynarodowe;
                        – Zagadnienia wojskowe.
            Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do końca września 2017 roku. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia i krótki abstrakt.  

            Referencji proszeni będą o przygotowanie tekstów swoich wystąpień do końca kwietnia 2018 r., w celu udostępnienia ich w formie elektronicznej uczestnikom spotkania. Książka wraz z zapisem dyskusji ukaże się w 2018 r. po przesłaniu przez autorów ostatecznej wersji artykułów. Przyjęcie takiej formuły pozwoli na skrócenie prezentacji referatów do najważniejszych tez i koncentracji na dyskusji nad tematyką konferencji.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Hotelu Zamek Ryn. 
Opłatę konferencyjną w wysokości 450 złotych należy wpłacać na konto:
            Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
            ul. Partyzantów 87
            10-402 Olsztyn
            nr konta: 49 1240 5598 1111 0000 5025 2273          
Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nocleg z 7/8 czerwca, uroczystą kolację 7 czerwca, obiad 8 czerwca, przerwy kawowe oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów. Za dodatkową opłatą dla osób chętnych możliwy jest nocleg z 6/7 czerwca lub 8/9 czerwca.         
Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.
Harmonogram zgłaszania tematów wystąpień:

 • Do końca września 2017 r.   – przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy:
    • mbao@o2.pl
 • Do 10 października 2017 r.  – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • Do 31 października 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • Do 30 kwietnia 2018 r. – przesłanie tekstów wystąpień organizatorom na adres       e-mailowy: mbao@o2.pl
 • Do 10 maja 2018 r. –  organizatorzy prześlą teksty wystąpień oraz ostateczny plan konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Szczegółowe informacje przekażemy w komunikacie konferencyjnym po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Dr Jerzy Kiełbik

 

Propozycje referatów:

 • Dr hab. Sławomir Augusiewicz, UWM, Militarne aspekty traktatów welawsko-bydgoskich.
 • Prof. dr hab. Grzegorz Białuński, UWM, Z przemian społecznych na ziemiach pruskich. Problem tzw. oraczy (XV-XVIII wiek),
 • Dr hab. prof. UZ Bogumiła Burda, Wpływ pietyzmu na rozwój stosunków społecznych na pograniczu brandenbursko-śląsko-wielkopolskim w XVIII wieku,
 • Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO, W cieniu nieudanych prób aukcji wojska –  armie Rzeczypospolitej u schyłku rządów Augusta III i w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta,
 • Dr hab. Andrzej Korytko, UWM, Sejm pierwszej połowy XVII wieku – bilans sukcesów i porażek,
 • Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, UWM, Problem dysydentów – klęska tolerancji czy dyplomacji,
 • Dr Andrzej K. Link-Lenczowski, Wojsko Rzeczypospolitej w czasach saskich – raz jeszcze,
 • Dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, On jeden pilnował kresów Rzeczypospolitej poczciwie a sumiennie” – biała i czarna legenda generała Jana de Witte’a.
 • Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK, Tytułomania szlachecka jako  przejaw upadku Rzeczypospolitej,
 • Dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ, Polskie nadzieje i rozczarowania związane Napoleonem,
 • Dr Agnieszka Pawłowska-Kubik, Samorzutne zjazdy szlacheckie w czasie panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632). Sukces czy klęska modelu ustrojowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
 • Prof. dr hab. Jarosław Porazinski (UMK), Polski parlamentaryzm zawiedzione nadzieje,
 • Dr hab. Dariusz Rolnik, UŚ, Elity Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795) o miłości ojczyzny. Między ideą silnego państwa polsko-litewskiego a wolnościami szlacheckimi,
 • Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, UŚ, Sukces 1683 roku jako źródło klęski rodu Sobieskich,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz, Postawa władz Rzeczypospolitej wobec działań armii rosyjskiej na prawobrzeżnej Ukrainie (1768-1783),
 • Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, AJD Częstochowa, Od szoku I rozbioru do euforii niezależności 1788 roku. Postawy w dobie załamania,
 • Dr Jacek Żukowski, Ośrodek Badań Historycznych ZKW, Komemoracja w sztuce dwóch wiktorii smoleńskich: 1611 i 1634 roku,
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial