Nowości wydawnicze

Mieczysław Jackiewicz

W stronę Litwy

Cena książki to: 38.00 zł; Stan w magazynie: dostępne

"W stronę Litwy"

Wielkie Księstwo Litewskie na mocy unii lubelskiej przez niemal 200 lat było związane z Królestwem Polskim, tworząc Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Tak silny związek – wspólny król, sejm, wspólna polityka obronna i zagraniczna, a także waluta – nie sprawił jednak, że współcześni Polacy znają dobrze dzieje państwa i narodu litewskiego, początki i rozwój kultury litewskiej, zwłaszcza literatury, kontakty z Litwinami wybitnych Polaków, od Mickiewicza po Piłsudskiego. Stosunki miedzy obydwoma krajami nie zawsze były kryształowe, ale wzajemne wpływy – Polski na Litwę i Litwy na Polskę – były niezaprzeczalnie istotne. Miedzy innymi o tym napisał prof. Mieczysław Jackiewicz w książce „W stronę Litwy”. Omówił wiele postaci z kręgów kultury litewskiej. Przedstawił Litwę i Litwinów w sposób niezwykle ciekawy, przenikliwy, a zarazem przystępny, przybliżając Czytelnikowi poprzez perspektywę tamtejszej literatury rdzeń kraju, który był i jest tak ważny dla Polski.

Zbiór artykułów „W stronę Litwy” jest przedrukiem publikowanych prac naukowych i popularnonaukowych profesora Mieczysława Jackiewicza, wybitnego literaturoznawcy, historyka, tłumacza, publicysty i dyplomaty. W prezentowanej publikacji ujednolicono ortografię i interpunkcję, dostosowując je do obowiązujących zasad. Zachowano jednak indywidualny styl i język Autora, w tym pisownię wielką literą rzeczowników ze względów uczuciowych i grzecznościowych. Ujednolicono także zapis bibliograficzny.


Emilia Janowska

Polemika religijna w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie Kasjana Sakowicza

Cena książki to: 38.00 zł; Stan w magazynie: dostępne

Książka podejmuje zagadnienie katolicko-prawosławnej literatury polemicznej, która rozwijała się w Rzeczypospolitej II poł. XVI i I poł. XVII wieku.  Koncentrowała się ona przede wszystkim problemach teologicznych, religijnych, ale jej uwadze nie umknęły problemy kulturowe czy narodowe. Prace polemiczne powstawały w atmosferze nieprzyjaźni i ataków na oponenta. Autorka prezentuje przebieg polemiki katolicko-prawosławnej ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jej przedstawicieli – Kasjana Kaliksta Sakowicza. Był postacią niebagatelną, nietuzinkową i nieodgadnioną. Z jednej strony jego wizerunek nie odbiegał od spotykanego w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku typu człowieka baroku: poszukującego, rozdartego i walczącego. Na jego wybory życiowe z pewnością miała wpływ atmosfera kontrreformacji, w której przyszło mu żyć. Odzwierciedla to burzliwe, niespokojne życie pisarza, naznaczone między innymi dwukrotną zmianą konfesji, co wówczas nie było jednak niczym zaskakującym wśród szlachty i magnaterii. Z drugiej strony Sakowicz to aktywny, stawiający sobie wyzwania przedstawiciel Kościoła i działacz na rzecz rozwoju kultury ukraińskiej.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial