O Bibliotece

Biblioteka Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego istnieje od 1963 r. Początkowo zbiór biblioteki stanowił księgozbiór byłego Instytutu Mazurskiego, gromadzony od 1945 roku przez Emilię Sukertową-Biedrawinę, ówczesną kierowniczkę Instytutu, która wyszukiwała w terenie i zwoziła do Olsztyna cenne książki i czasopisma (w tym książki z biblioteki Michała Kajki). Po przekształceniu Instytutu Mazurskiego w Stację Naukową Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a następnie w Stację Naukową Polskiego Towarzystwa Historycznego zbiory te przeszły na własność Polskiego Towarzystwa Historycznego, który przekazał je w depozyt OBN. Od 1963 roku Ośrodek rozpoczął gromadzenie własnych zbiorów poprzez zakupy, dary i wymianę Od 1963 roku zbiory Stacji Naukowej PTH i OBN stanowią pod względem merytorycznym jeden księgozbiór. Od 1978 r., ze względu na unikatowe zbiory dotyczące regionu, Biblioteka została włączona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Jest specjalistyczną biblioteką regionalną o profilu humanistycznym. Gromadzi materiały biblioteczne i archiwalne z zakresu nauk społecznych. Prawie połowa zbiorów dotyczy bezpośrednio regionu.
Biblioteka gromadzi zbiory zwarte, czasopisma, starodruki, archiwalia, mikrofilmy, kartografię, dokumenty życia społecznego dotyczące regionu (rozumianego historycznie).
W bibliotece gromadzone są materiały dotyczące Pomorza Wschodniego, byłych Prus Wschodnich (a więc region Warmii, Mazur, Obwód Kaliningradzki), Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Górnego Śląska, Wielkopolski.

        Tematycznie księgozbiór obejmuje:

        Wydawnictwa zwarte stanowią ilościowo największe zbiory i obejmują nauki społeczne: historia (regionalna, poza regionalna – historia Polski, historia Niemiec, a także opracowania ogólne dotyczące historii innych krajów), etnografia, socjologia, demografia, religioznawstwo, gospodarka (głównie historia gospodarcza), historia prawa, naukoznawstwo, kultura, pedagogika i oświata, literatura piękna, sztuka. Poza regionalnymi gromadzimy tylko wybrane pozycje, ze względu na istnienie w Olsztynie bibliotek publicznych, biblioteki UWM, biblioteki pedagogicznej.
W zbiorach posiadamy zbiór bibliografii, encyklopedii, słowników i informatorów.
Czasopisma profil rzeczowy jest analogiczny do druków zwartych. Głównie gromadzone są gazety i czasopisma ukazujące się na terenie Warmii, Mazur, Powiśla oraz Królewca, a także ukazujące się obecnie w Obwodzie Kalingradzkim Federacji Rosyjskiej.
Cenny zbiór stanowią kalendarze, szczególnie regionalne.

Od dnia 23 września 2019 r. do dnia 27 września 2019 r. Biblioteka będzie nieczynna.

Dział „zbiory specjalne” Biblioteki IP będzie nieczynny do odwołania.

Przepraszamy

Poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00
Wtorek w godz. 9.00 – 12.00
Środa w godz. 9.00 – 12.00 (zbiory specjalne)
Czwartek w godz. 9.00 – 12.00
Piątek w godz. 9.00 – 12.00

Kontakt: biblioteka@ip.olsztyn.pl

FACEBOOK