Program wydawniczy „Mozaika Kultur”

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza badaczy dziejów regionu i popularyzatorów historii do udziału w programie wydawniczym Mozaika Kultur dotyczącym historii i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.
Przedmiot zainteresowania Instytutu stanowią zarówno monografie naukowe, prace popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe, albumy i inne opracowania mieszczące się w ramach wyżej wymienionej problematyki.
Program wydawniczy ma na celu upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur, a przy tym promocję lokalnych twórców oraz powiązanych z nimi stowarzyszeń o profilu historyczno-kulturalnym i prowadzonej przez nich działalności.
Więcej szczegółów dotyczących udziału w programie wydawniczym Mozaika Kultur znajduje się w załączonym do niniejszego zaproszenia regulaminie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do zacieśnienia współpracy pomiędzy Instytutem, a wyżej wymienionymi środowiskami i umożliwi zaprezentowanie kolejnych interesujących, a zarazem szerzej nieznanych aspektów dziejów naszego regionu.

Regulamin programu wydawniczego Mozaika kultur

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial