Redakcja

Rada Redakcyjna:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztynie)

Członkowie:

dr Darius Baronas (Instytut Historii Litwy w Wilnie)
prof. dr hab. Janusz Jasiński (Olsztyn)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)
dr hab. Ogierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski)
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Andreas Kossert (Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie)
prof. dr hab. Jurij Kostiaszow (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie)
prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Vladimir I. Kulakov (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)
dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Aleksander Pluskowski (Uniwersytet w Reading)
doc. dr Silva Pocyte (Uniwersytet w Kłajpedzie)
prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański)
dr Mathias Wagner (Uniwersytet w Bielefeld)

Redakcja:

Ryszard Tomkiewicz (redaktor),
Konrad Bączek (sekretarz),
Karol Maciejko (z-ca sekretarza),
Jerzy Kiełbik,
Aleksander Pluskowski (redakcja językowa: język angielski),
Jerzy Sikorski,
Emilia Figura – Osełkowska (redakcja językowa: język niemiecki),
Seweryn Szczepański (redakcja językowa: język rosyjski),

Wydawca: Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Kontakt: mail kmw(at)ip.olsztyn.pl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial