Seminarium Prussicoum

seminarium prussicum
2012/2013

 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Towarzystwo Naukowe Pruthenia

14 lutego 2013
mgr Robert Klimek (Olsztyn), Święte wzgórza u Prusów
mgr Julia Możdżeń (UMK Toruń), Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego i Martina Roesslera jako świadectwa samoprzedstawienia życia kramarzy w Gdańsku na przełomie XV i XVI w.

21 lutego 2013, posiedzenie nadzwyczajne godz. 10.15
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (UW), Archeologia bałtyjska w drugiej dekadzie XXI wieku – cele i sposoby ich realizacji

14 marca 2013
dr Milena Teska (UAM Poznań), Źródła do poznania kultury oksywskiej z obszaru prawobrzeżnego dolnego Powiśla

18 kwietnia 2013
dr Paweł Kawiński (Gdańsk), Bóstwa w strukturze wierzeń staropruskich
mgr Michał Kowalski (UWM), Pochodzenie, symbolika i przemiany w herbie oraz pieczęci Ornety

16 maja 2013, posiedzenie nadzwyczajne.

Posiedzenia odbywają się w czwartki o godz. 10.00 w s. 114 Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial