Wydawnictwo IP

Wydawnictwo Instytutu Północnego (dawniej Ośrodka Badań Naukowych) im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Wydawnictwo IP funkcjonujące od 1963 r. zajmuje się redagowaniem i wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki, zwłaszcza historii i kulturoznawstwa. W kręgu zainteresowań Instytutu, a tym samym Wydawnictwa IP pozostaje historia powszechna i regionalna Warmii i Mazur, a także kulturo- i religioznawstwo.

W Wydawnictwie publikowane są recenzowane monografie naukowe, wydawnictwa źródłowe,  wspomnienia, prace popularnonaukowe, albumy i inne opracowania mieszczące się w ramach problematyki historii i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Bogata oferta wydawnicza prezentowana jest stronie internetowej Instytutu Północnego, który prowadzi sprzedaż stacjonarną publikacji.

Od 1957 roku po dziś dzień w Olsztynie ukazuje się renomowane czasopismo naukowe Komunikaty Mazursko-Warmińskie, które od momentu otwarcia Ośrodka Badań Naukowych wydawane jest pod auspicjami OBN, a obecnie Instytutu Północnego. Dzięki swojej długoletniej historii, wysokiej jakości tekstów i rzetelności Komunikaty Mazursko-Warmińskie mają wysokie wyniki indeksowania m.in. w  BazHum, ERIH Plus,  Historical Abstracts i ICI Journals Master List.

Politykę wydawniczą kreuje Kolegium Wydawnicze, w którego skład wchodzą pracownicy Instytutu Północnego oraz zapraszani eksperci.

Zapraszamy do współpracy

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

tel. (89) 527 66 18,
fax. (89) 527 66 19,

e-mail: sekretariat(at)ip.olsztyn.pl

Dyrektor
dr Jerzy Kiełbik

Koordynator ds. Projektów Zewnętrznych
dr Emilia Figura-Osełkowska
emilia.figura-oselkowska@ip.olsztyn.pl

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial