Zarząd Towarzystwa Naukowego

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
wybrany podczas Walnego Zebrania w dniu 6 czerwca 2017 r.
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (prezes)
mgr Tadeusz Baryła (skarbnik)
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
dr Jan Chłosta (wiceprezes)
prof. dr hab. Józef Górniewicz
prof. dr hab. Norbert Kasparek (wiceprezes)
dr Jerzy Kiełbik
dr Janusz Lorenz
prof. dr hab. Zbigniew Puchajda 
dr Jerzy Sikorski
prof. dr hab. Jerzy Suchta
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (sekretarz)
mgr Piotr Żuchowski
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Krystyna Skibniewska
dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
dr Anna Żeglińska
Biuro Zarząu, znajdujące się w siedzibie OBN, jest czynne w poniedziałki i w czwartki od 9.00 do 11.00.

Nr konta: Bank PEKAO SA O/Olsztyn, nr konta ; 49 12405598 1111 0000 5025 2273

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial