Kultura bez Barier

Tytuł projektu: Instytut Północny w Olsztynie – JA tu bywam!

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego realizuje projekt pt. „Instytut Północny w Olsztynie – JA tu bywam!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powierzonego w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową nr 156/KBB/102/2022

Termin realizacji: listopad 2022 r. – 15 czerwca 2023 r.

Wartość dofinansowania: 82 600,00 zł (całkowita wartość projektu 82 600,00 zł)

Cel: Nadrzędnym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępności części oferty Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami – seniorów oraz rozszerzenie jej o nowe elementy, z wykorzystaniem zasad i metod opisanych w Modelu. Poprawa dostępności będzie dotyczyła m.in. obszaru wystawienniczego oraz popularyzatorskich spotkań stacjonarnych, które cieszą się największym zainteresowaniem osób starszych. Dodatkowym celem jest też aktywizowanie osób starszych do aktywnego udziału w tworzeniu nowych elementów oferty Instytutu, tj. występowaniu w roli prelegentów na spotkaniach otwartych ze „świadkami historii” oraz współtworzenia zbioru wspomnień, które zostaną zamieszczone w bazie Społecznego Archiwum Historii Ulotnych. Równie ważnym celem będzie podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników i pracownic Instytutu w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, co przełoży się na prowadzeniu efektywnej działalności w przyszłości.

Opis projektu: Przedsięwzięcie pt. „Instytut Północny w Olsztynie – JA tu bywam!” posłuży poprawie dostępności naszej oferty dla osób starszych, a przez to i innych grup ze szczególnymi potrzebami, w oparciu o nowatorski model. Przygotujemy m.in. stanowisko multimedialne, dzięki któremu wszyscy odwiedzający naszą siedzibę będą mogli zapoznać się z wystawami wzbogaconymi o audiodeskrypcje oraz z wspomnieniami udostępnionymi w specjalnie utworzonym Społecznym Archiwum Historii Ulotnych. Nagrania zamieszczone z Archiwum powstaną w ramach wywiadów przeprowadzonych z seniorami i zostaną dodatkowo opatrzone napisami. Seniorzy staną się również „bohaterami” cyklu spotkań otwartych poświęconych ludziom, którzy swoim codziennym życiem i działalnością tworzyli historię lokalną. Dodatkowo wprowadzone udogodnienia (m.in. pętle indukcyjne) uczynią z naszego Instytutu miejsce, w którym każdy czuje się podmiotowo i w którym chce się bywać.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial