Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Konferencja Międzynarodowa – Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Międzynarodowa konferencja naukowa

Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921


Olsztyn, 10-11 października 2019

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie


Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego (dawniej Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego) oraz Olsztyńsko-białostocki Oddział Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Sesja, w założeniu organizatorów ma przybliżyć trudny, rozpoczęty w 1918, a zakończony formalnie dopiero w 1923 roku proces kształtowania się granic odrodzonej Rzeczypospolitej, wraz ze wszystkimi sporami zbrojnymi, powstanami, plebiscytami czy negocjacjami.

W trakcie obrad pragniemy spojrzeć na wyżej wymienione zagadnienie zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i lokalnej, szczególnie istotnej dla obszarów północno-wschodniej Polski. W tym kontekście obok wojny polsko-bolszewickiej czy konfliktów w Wielkopolsce oraz na Górnym Śląsku wskazać należy m.in. na spór polsko-litewski oraz plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Do udziału w konferencji zapraszamy obok polskich badaczy, także historyków z państw sąsiadujących w okresie międzywojennym z Polską aby przedstawić powyższą problematykę m.in. z perspektywy Niemców, Czechów, Litwinów, Łotyszów, a także Białorusinów i Ukraińców, którzy po zakończeniu I wojny światowej również podjęli próbę wybicia się na niepodległość. W założeniu organizatorów referaty mają obejmować nie tylko aspekt militarny kształtowania się granic Polski, ale także wynikające z tego procesu szeroko rozumiane konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze.

Konferencja poza przedstawieniem najnowszych osiągnięć badawczych odnoszących się do kształtowania granic Polski po odzyskaniu niepodległości przyczyni się także do popularyzacji wiedzy o tym jakże ważnym aspekcie historii Polski wśród mieszkańców Olsztyna i regionu. Konferencja ma charakter otwarty – zgłoszone referaty zostaną zaprezentowane przez historyków, jednak mozliwość biernego uczestnictwa i udziału w dyskusji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, którzy pojawią się na sesji.

Referaty zostaną wygłoszone – w trzech językach polskim, rosyjskim i angielskim. Referenci za wygłoszone i przygotowane do druku referaty otrzymają honorarium autorskie w wysokości 500 zł. Teksty należy przesłać w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów. Sesja odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. Streszczenia i propozycje tematów prosimy nadsyłać na adresy: sekretariat@ip.olsztyn.pl oraz jerzy.kielbik@ip.olsztyn.pl do 15 sierpnia br. Na rzecz pokrycia kosztów posiłków i materiałów konferencyjnych ustanowiona została opłata konferencyjna w wysokości 250 zł. Opłatę należy wnieść do 10 września 2019 r.

Uprzejmie informuje, że ze względu na sezon wakacyjny zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 10 września 2019 r.

dr Jerzy Kiełbik

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie


Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

prof. dr hab. Krzysztof Buchowski

prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz

prof. dr hab. Roman Jurkowski

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Call for Papers: english, deutsch, Русский язык

Karta zgłoszenia do pobrania w pliku doc.