Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie

O Nas

Kim jesteśmy:

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie jest państwową instytucja kultury powstałą z przekształcenia Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2019, poz. 115)
Instytut Północny jest kontynuatorem dziedzictwa i tradycji Ośrodka w zakresie badania oraz upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie ziem dawnych Prus, w szczególności obszaru Polski północno-wschodniej.

Nasze cele:

Tworzenie i rozwijanie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym regionu, ich upowszechnianie oraz inicjowanie i realizacja projektów służących tym celom.

Jak działamy:

  • Prowadzimy badania naukowe dotyczące przeszłości i dziedzictwa regionu we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
  • Gromadzimy, przechowujemy i sprawujemy wszechstronną opiekę nad zbiorami naukowymi dotyczącymi historii i dziedzictwa Warmii i Mazur.
  • Prowadzimy działalność dokumentacyjną, informacyjną oraz wydawniczą, w postaci książek naukowych i popularnonaukowych, czasopism (Komunikaty Mazursko-Warmińskie oraz Regiony i Pogranicza). Ponadto realizujemy Program Wydawniczy „Mozaika Kultur”oraz organizujemy spotkania autorskie.
  • Organizujemy i realizujemy projekty edukacyjne, konferencje, spotkania i wystawy, w tym m.in. cykliczne spotkania naukowe Między Barokiem a Oświeceniem.
  • Realizujemy programy stypendialne i dotacyjne (przyznajemy m.in. Nagrodę im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białuńskiego).
  • Prowadzimy działania popularyzatorskie w tym: odczyty w szkołach oraz prelekcje online, konkursy, warsztaty teatralne, pokazy filmów, „spotkania ze świadkami” historii, czy też spotkania połączone ze zwiedzaniem Domu Polskiego.
  • Realizujemy granty naukowe i edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z funduszy państwowych.