Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Nagroda im. Wojciecha Kętrzyńskiego XII Edycja
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Nagroda

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

XII Edycja

 

Dyrektor Instytutu Północnego i Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego ogłaszają XII Edycję Konkursu o Nagrodę im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W Konkursie uczestniczyć mogą autorzy prac drukowanych i nie drukowanych (o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych), którzy w roku ogłoszenia Konkursu nie przekroczyli 35 roku życia.

Prace, z zakresu szeroko rozumianej humanistyki powinny odnosić się do obszaru dawnych ziem pruskich, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii, Mazur i Powiśla.

Za najlepsze opracowanie przewidziana jest Nagroda w wysokości 5 tys. zł oraz druk nagrodzonej rozprawy.

Prace zgłaszają instytuty, katedry i zakłady wyższych uczelni w Polsce, humanistyczne towarzystwa naukowe lub humanistyczne wydziały ogólnych towarzystw naukowych, komisje Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz zainteresowani autorzy.

Prace należy kierować przesyłką poleconą lub składać osobiście w siedzibie Instytutu Północnego i Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Dom Polski, ul Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn) do dnia 30 marca 2020 roku.

Należy też dołączyć formularz zgłoszenia, dostępny na stronie internetowej: www.ip.olsztyn.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2020 roku.

 

Regulamin Nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Formularz zgłoszenia w pliku pdf

Formularz zgłoszenia w pliku doc.