Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Nowość wydawnicza „W stronę Litwy” książka Mieczysława Jackiewicza
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Wielkie Księstwo Litewskie na mocy unii lubelskiej przez niemal 200 lat było związane z Królestwem Polskim, tworząc Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Tak silny związek – wspólny król, sejm, wspólna polityka obronna i zagraniczna, a także waluta – nie sprawił jednak, że współcześni Polacy znają dobrze dzieje państwa i narodu litewskiego, początki i rozwój kultury litewskiej, zwłaszcza literatury, kontakty z Litwinami wybitnych Polaków, od Mickiewicza po Piłsudskiego. Stosunki miedzy obydwoma krajami nie zawsze były kryształowe, ale wzajemne wpływy – Polski na Litwę i Litwy na Polskę – były niezaprzeczalnie istotne. Miedzy innymi o tym napisał prof. Mieczysław Jackiewicz w książce „W stronę Litwy”. Omówił wiele postaci z kręgów kultury litewskiej. Przedstawił Litwę i Litwinów w sposób niezwykle ciekawy, przenikliwy, a zarazem przystępny, przybliżając Czytelnikowi poprzez perspektywę tamtejszej literatury rdzeń kraju, który był i jest tak ważny dla Polski.


Zbiór artykułów „W stronę Litwy” jest przedrukiem publikowanych prac naukowych i popularnonaukowych profesora Mieczysława Jackiewicza, wybitnego literaturoznawcy, historyka, tłumacza, publicysty i dyplomaty. W prezentowanej publikacji ujednolicono ortografię i interpunkcję, dostosowując je do obowiązujących zasad. Zachowano jednak indywidualny styl i język Autora, w tym pisownię wielką literą rzeczowników ze względów uczuciowych i grzecznościowych. Ujednolicono także zapis bibliograficzny.


Zapraszamy do zakupu. Cena książki – 38 zł.