Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Regiony i Pogranicza 6-7/2018-2019
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane było przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Pismo było odzwierciedleniem z jednej strony badań, a z drugiej zainteresowań Centrum Badań Wschodnich OBN. W związku z przekształceniem Ośrodka w państwową instytucję kultury – Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego postanowiliśmy dokonać nowego otwarcia, a zarazem umożliwić rozwój naszego czasopisma. Prezentowany numer jest pierwszym wydanym wspólnie z Muzeum Pogranicza w Działdowie. Nasze dwie instytucje połączyły siły, aby prezentować problematykę związaną z szeroko pojętym pograniczem, zarówno kulturowym, jak i historycznym i etnicznym. Znajdujące miejsce na naszych łamach treści zostaną wzmocnione o kontekst regionalny. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia pozycji czasopisma.

W numerze 6-7 następujące artykuły i materiały:


 • Patryk Kozłowski, Muzeum Pogranicza w Działdowie
 • Ткачук Анна, «Восстание» под руководством Богдана Хмельницкого – урок для единения, или основания для противостояния?
 • Irina Treń, Выпускники учительского семинара в Каралене под Инстербургом
 • Henryka Ilgiewicz, Litewskie stowarzyszenia żeńskiej służby domowej w Wilnie
 • Anatol Niechaj, Очерк истории петербургской Полонии и полонийной прессы
 • Rimantas Miknys, Wojna w świetle dzienników Michała Römera i Eugeniusza Romera
 • Наталья Трифонова, Денежная эмиссия на украинских землях в период Директории в коллекции Музея денег Национального банка Украины
 • Roman Jurkowski, Józef Piłsudski w opinii Edwarda Woyniłłowicza
 • Krzysztof Buchowski, Józef Piłsudski a Litwa
 • Andrzej Gąsiorowski, Polski ruch świetlicowy na terenie Litwy (1918–1940)
 • Aleksander Srebrakowski, Elementy pamięci o Józefie Piłsudskim w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1935–1939
 • Lidia Potykanowicz-Suda, Wiadomości z Wilna i emigracji z lat 1939–1949 w liście profesora Michała Birżyszki do profesora Stanisława Kościałkowskiego
 • Linas Jašinauskas, Problematyka odrodzenia oraz funkcjonowania państwa litewskiego i państwa polskiego w podręcznikach wydanych na Litwie
 • Jerzy Waszkiewicz, Partyzantka sowiecka na Białorusi w latach 1941–1944