Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Promocja książki Zenona Złakowskiego 10 września 2020 r. godz. 11.00 Urząd Wojewódzki
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Dwutomowa monografia autorstwa Zenona Złakowskiego zatytułowana „Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989”, ma na celu, jak zaznaczył Autor we wstępie swojej pracy, poszerzyć znajomość wydarzeń z lat osiemdziesiątych XX wieku wśród mieszkańców regionu oraz ukazać etos „Solidarności”, który był wielkim zrywem narodowym, który, mimo wojny jaką prowadził przeciw niemu aparat partyjno-esbecki, doprowadził do upadku komunizmu w Polsce.

Monografia składa się z dwóch tomów: pierwszy porządkuje wiedzę na temat olsztyńskiej „Solidarności”, zaś drugi składa się ze wspomnień i relacji osób, które współtworzyły olsztyńskie struktury niezależnego związku zawodowego i prowadzące w późniejszych latach, oprócz związkowej, także aktywną działalność opozycyjną. Wspomnienia zostały podzielone na dwie grupy tematyczne: „Narodziny Solidarności” oraz „Stan wojenny”. Łącznie zamieszczono ponad 70 przekazów, z czego część należała do osób znanych w mieście i w regionie. Niektóre osoby wypowiadały się osobno w obu grupach tematycznych.

Zenon Złakowski – urodzony 9 grudnia 1942 roku w Zarzeczewie koło Włocławka. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Olsztynie. Jest literatem, dziennikarzem i publicystą. W latach 1973–1985 był m.in. dziennikarzem radiowym Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. W latach osiemdziesiątych działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. W latach 1984–1987 był autorem tekstów do „Rezonansu”.

W latach 1986–2000 pracował jako dziennikarz „Posłańca Warmińskiego”. Pozostawał aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w latach 1985–1988. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1983–1989. Od 1988 roku był członkiem Olsztyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Od grudnia 1988 do 1989 był sekretarzem Zarządu Warmińskiego Klubu Katolików.

W roku 1989 został członkiem Komitetu Obywatelskiego „S”, poseł OKP. W 1990 roku pełnił funkcję prezesa oddziału PSL „S” oraz członka władz krajowych. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm X kadencji wybranego z ramienia Komitetu Obywatelskiego w okręgu olsztyńskim. W latach 1992–1993 był członkiem RdR. W latach 1997–2001 piastował urząd prezesa Akcji Katolickiej w Olsztynie. W 1998 roku został radnym Miasta Olsztyn oraz przewodniczącym komisji kultury. W latach 1994–2001 był organizatorem kapituły Znak „S”.

Jest autorem książek z literatury pięknej (tomiki poezji i powieści) oraz opracowań publicystycznych.