Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
„Na Mazurach w XIX i XX wieku” książka Grzegorza Jasińskiego
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

W Instytucie Północnym im. W. Kętrzyńskiego dostępna jest od dziś najnowsza książka Grzegorza Jasińskiego „Na Mazurach w XIX i XX wieku” wydana we współpracy z oficyną Retman w cenie 60 zł brutto. Do końca roku książka ta będzie oferowana w dwóch zestawach


z pracą Grzegorza Jasińskiego Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w. w cenie 83 zł.


z pracą Grzegorza Jasińskiego Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w. i Jerzego Marka Łapo Ludowa wizja przeszłości Mazur, w cenie 94 zł.


Książki można zamówić: – pocztą elektroniczną: e-mail: sekretariat(at)ip.olsztyn.pl – telefonicznie: +48 89 527 66 18


Grzegorz Jasiński (ur. 1957), historyk, wieloletni pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Interesuje się Prusami Wschodnimi, szczególnie losami Mazur i ich mieszkańców. Jest badaczem dziejów Kościoła ewangelickiego i innych wyznań mniejszościowych, regionalnego czasopiśmiennictwa i historiografii, zajmuje się także publikacją dziewiętnastowiecznych źródeł.


Niniejszy tom zawiera wybór prac powstałych w ciągu trzydziestu lat działalności naukowej Grzegorza Jasińskiego. Czytelnik znajdzie tu m.in. biografie mazurskich duchownych, działaczy, literatów (Jana Jenczio, Marcina Gerssa, Otto Hermanna Gerssa), teksty poświęcone kulturze i zagadnieniom społecznym: dziejom czasopiśmiennictwa historycznego Mazur i Warmii, wizji losów Prus Krzyżackich i Książęcych na łamach rasy i kalendarzy mazurskich XIX wieku; historii jednego z największych pruskich zakładów opiekuńczych i leczniczych w Karolewie pod Kętrzynem; pierwszej mazurskiej organizacji politycznej – Mazurskiej Partii Ludowej oraz wychodźstwu mazurskiemu w Niemczech w XIX wieku.


Mazury powojenne odnaleźć zaś tu można m.in. w pracach o losach mormonów i Świadków Jehowy w województwie olsztyńskim, postawach władz państwowych i aparatu przymusu wobec duchownych i działaczy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, traktowaniu ludności autochtonicznej czy stosunku władz PRL do odwiedzających rodzinne strony dawnych mieszkańców Prus Wschodnich