Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Rozstrzygnięcie XII Edycji Konkursu o Nagrodę im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Na konkurs o nagrodę im. W. Kętrzyńskiego ogłoszony przez Instytut Północny i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego wpłynęły trzy prace:


  1. Marty Frąckiewicz, Powojenna rzeczywistość Warmii i Mazur we wspomnieniach autochtonów i osadników, Toruń 2019 (maszynopis)
  2. Radosława Krajniaka, Prałaci i kanonicy warmińskiej kapituły katedralnej do 1466 roku. Studium prozopograficzne, Toruń 2020 (maszynopis)
  3. Aleksandry Paprot-Wielopolskiej, Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa 2018 (książka)


Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne.


Komisja w składzie prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (prezes TN), dr Jan Chłosta (wiceprezes TN), dr Jerzy Kiełbik (Dyrektor IPWK), dr hab. Ryszard Tomkiewicz (adiunkt w IPWK) po analizie prac i zasięgnięciu opinii ekspertów postanowiło przyznać Nagrodę pani dr Aleksandrze Paprot-Wielopolskiej.


Serdecznie gratulujemy!