Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Masovia Tom 17/2020
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Ukazał się 17 tom Masovii – pisma poświęconemu dziedzictwu kulturowemu Mazur, którego współwydawcą jest Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Zapraszamy do lektury i kupna, cena 39 zł.


Spis treści:

Przeszłość

Robert Klimek

Droga wodna z Rynu do granicy z Mazowszem na najstarszej mapie szczegółowej z obszaru dzisiejszych Mazur

Jan Sekta

Budowa budynku poczty przy Rynku w Lecu

Tomasz Gliniecki

„Dziękujemy za Angerburg” — walki Armii Czerwonej o miasto i okolice w styczniu 1945 roku

Waldemar Brenda

Różne wymiary codzienności. Mieszkańcy ziemi piskiej w pierwszych latach powojennych

Teraźniejszość

Ewa Kozłowska

Mazurskie miasteczko Olecko — ciągłość i zmiany

Paweł Jarząbek

O kulturze, czyli musimy spoważnieć

Środowisko

Izabela Lewandowska

Dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru Nadleśnictwa Jedwabno

Literatura (proza)

Krzysztof Beśka

Duchy rzeki Pregel

Kazimierz Brakoniecki

Z Dziennika olsztyńskiego 2 VIII 1989 — 30 XII 1989

Kazimierz Sopuch

Meandry losu

Literatura (poezja)

Fryc Pezara

O pierwszej cholerze w Jansborku roku 1830 i 1831

Jan Luśtych

Jak Mazurzy pogrzeb obchodzą

Kazimierz Brakoniecki

Woda życia

Wspomnienia

Ewa Zdrojkowska

Zgon. Igor Newerly

Mirosław Słapik

Małgorzata Dobrowolska

Recenzje

Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury,

Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2020, (rec. Anna Gajdis)

Sprawozdania Archeologiczne

Iwona Lewoc

Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działalności Fundacji Terra Desolata

Robert Klimek

Kamienny fallus z Kruklanek