Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau 1939-1945 Próba całościowego ujęcia
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

W siedzibie Instytutu Północnego w Olsztynie jest do nabycia książka Radosława Wiśniewskiego „Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau 1939-1945 Próba całościowego ujęcia”. Instytut Północny jest współwydawcą książki.


„Dr Radosław Wiśniewski podjął się trudnego zadania przygotowania pierwszej książki na temat obozu Soldau. Obóz ten był do tej pory wyłącznie przedmiotem artykułów naukowych i chociaż się pojawiał na łamach opracowań na temat np. okupacji niemieckiej, nigdy nie został omówiony całościowo i wyczerpująco. Pomijam w tym miejscu publikacje popularno-naukowe, prace zbiorowe i publikacje wybranych relacji więźniów obozu – żadna z tych publikacji nie może stanowić całościowego ujęcia. Wobec tego zasadność przygotowania opracowania na temat obozu, książki historycznej, opartej na źródłach i opracowaniach, nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Wartością książki jest uwzględnienie nie tylko niemieckich obozów, lecz również obozu NKWD, który zlokalizowano w tym samy miejscu. Jednym z najciekawszych fragmentów książki jest opis epidemii w obozie Soldau oraz działań po zakończeniu kwarantanny oraz fragment dotyczący budowy lotnisk i fortyfikacji przez b. więźniów AEL Soldau, skierowanych po pobycie w obozie do pracy przymusowej”.


Z recenzji dr Marcina Przegiętki