Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Regiony i Pogranicza 8/2020
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane było przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Pismo było odzwierciedleniem z jednej strony badań, a z drugiej zainteresowań Centrum Badań Wschodnich OBN. W związku z przekształceniem Ośrodka w państwową instytucję kultury – Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego postanowiliśmy dokonać nowego otwarcia, a zarazem umożliwić rozwój naszego czasopisma. Prezentowany numer jest pierwszym wydanym wspólnie z Muzeum Pogranicza w Działdowie. Nasze dwie instytucje połączyły siły, aby prezentować problematykę związaną z szeroko pojętym pograniczem, zarówno kulturowym, jak i historycznym i etnicznym. Znajdujące miejsce na naszych łamach treści zostaną wzmocnione o kontekst regionalny. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia pozycji czasopisma.

W numerze 8 następujące artykuły i materiały:


ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Waldemar Borzestowski, Ignacy Jan Paderewski w Gdańsku – grudzień 1918 r. Oczekiwania i rzeczywistość

Piotr Bojarski, Walki o granice o Rzeczypospolitej widziane oczami gen. Adriana Cartona de Wiarta – szefa Brytyjskiej Misji Wojskowej w Warszawie

Piotr Pałys, Górny Śląsk w czechosłowackim programie terytorialnym 1918–1923

Grzegorz Kała, Walka o granice Niepodległej w propagowaniu kultu Edwarda Śmigłego-Rydza

Radosław Wiśniewski, „Życie niewarte życia”, czyli „Aktion T4” na Działdowszczyźnie

Dariusz Burczyk, Organizacja i działalność „Selbstschutzu” w Działdowie.


KRONIKA NAUKOWA

Radosław Wiśniewski, „Niemiecki obóz Soldau w świetle najnowszych badań i prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych” – sprawozdanie z konferencji

Maciej Grabski, Antoni Krzysztof Sobczak „Straż Graniczna w Działdowie 1928–1939”, Działdowo–Olsztyn 2020, s. 287