Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Dawne ratusze warmińskie – nowe wydawnictwo dostępne w księgarni IPWK
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

W Księgarni Internetowej Instytutu Północnego można już kupić książkę Wiesławy Chodkowskiej „Dawne ratusze warmińskie. Geneza form architektonicznych i ochrona konserwatorska”.

Książkę wydano we współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.Praca przedstawia gotycki ratusz w Olsztynie w kontekście innych ratuszy na terenie Warmii. Kraina ta od roku 1466 do 1772, przez ponad trzysta lat, znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej, a w następnych latach w państwie pruskim, w którym zachowała jednak swoją odrębność wyznaniową i kulturową.

W pracy poruszono problematykę konserwatorską, poszukiwano odpowiedzi na pytania, w jaki sposób pokazać, uczytelnić najstarszą zachowaną bryłę historycznej budowli. Wskazano na konieczność prowadzenia badań architektonicznych w obiektach o zewnętrznej szacie XIX- i XX-wiecznej, w których na podstawie oględzin stwierdzono elementy wcześniejsze. Rozpoznając ratusze wznoszone w okresie średniowiecza, zwrócono uwagę na prace remontowo-konserwatorskie, jakim podlegały obiekty po roku 1945. W tym celu przeprowadzono kwerendę archiwalną w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków w: Elblągu, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie. Materiały kartograficzne pomocne przy badaniu rozwoju przestrzennego miast na Warmii pochodzą z Zespołu Kartograficznego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Bogaty materiał ikonograficzny zaczerpnięto ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i Archiwum Państwowego w Olsztynie. Ilustracje do badań ratusza w Olsztynie wykonał Dariusz Franciszek Chodkowski. Prześledzono szereg dokumentacji konserwatorskich powstałych podczas badań, inwentaryzacji i projektów konserwatorskich remontów ratuszy. Za podstawę wyboru przyjęto rozwiązania podobne do ratusza w Olsztynie pod względem usytuowania w zabudowie rynku, funkcji, bryły, układu przestrzennego oraz wystroju elewacji. Obszar badań porównawczych to ratusze w miastach Warmii.

Omówiono zachowane i niezachowane do dziś ratusze w miastach państwa krzyżackiego, korzystając z przekazów źródłowych, ikonografii i wyników badań archeologicznych. Szczególnie pomocne w interpretacji odkrywanych elementów Starego Ratusza w Olsztynie były badania ratusza w Braniewie wykonane w latach 1920–21, których opis zamieszczono w rozdziale VII Ratusze w miastach dominium warmińskiego.

Badania uzyskały w 2009 roku aprobatę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci półrocznego stypendium twórczego. Były tematem dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obronionej w 2021 roku.

Ze wstępu.

#dawneratuszewarminskie #architektura #warmia #ratusze #ceikolsztyn #instytutpolnocny