Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Nagroda Naukowa im. Prof. Grzegorza Białuńskiego na pracę naukową z zakresu historii dawnych ziem pruskich
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Instytut Północny im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Olsztynie ogłasza pierwszą edycję Konkursu na Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białuńskiego na pracę naukową z zakresu historii dawnych ziem pruskich od XIII do końca XVIII w. Do I edycji Konkursu zgłaszane mogą być monografie naukowe, jednoautorskie lub wieloautorskie wydane od października 2018 r. do końca terminu zgłoszeń tj. do 15 czerwca 2022 r.

Pracę na Konkurs zgłasza autor albo Członkowie Kapituły Konkursowej, osobiście lub pocztą na adres siedziby Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączniku), 2 egzemplarze wydanej monografii naukowej oraz jedną niezależną opinię samodzielnego pracownika naukowego.


Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w dniu 18 października 2022 r.

Nagroda w 2022 r. wynosi 12 000 zł.


W Kapitule Konkursowej zasiadają:

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

prof. dr hab. Marian Dygo

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak

prof. dr hab. Janusz Małłek

dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM

dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM

dr hab. Mirosław J. Hoffmann

dr Jerzy Kiełbik

Maciej Białuński