Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Podpisanie umowy w sprawie digitalizacji archiwaliów zgromadzonych w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.
 Opublikowano: 2023/06/28
Zdjęcie Główne

13 czerwca 2023 r. w Domu Polskim dr Jerzy Kiełbik, Dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

podpisali umowę w sprawie digitalizacji archiwaliów zgromadzonych w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Obejmuje ona dokumentację fotograficzną zabytków ruchomych i nieruchomych na Warmii i Mazurach, która powstawała w związku z pracą wojewódzkich konserwatorów

zabytków oraz służb konserwatorskich od 1950 r. do lat 90-tych. Zbiór ten, liczący około 85 tys. negatywów, opisują sporządzone do nich karty adresowe i księgi inwentarzowe.

Celem współpracy jest udostępnienie kolekcji w formie cyfrowej. Materiały zgromadzone w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Olsztynie

stanowią nieocenione źródło do badań nad dziejami zabytków, zmianami zachodzącymi w krajobrazie kulturowym oraz szeroko rozumianym dziedzictwem regionu.


Poniżej relacja medialna:

https://olsztyn.tvp.pl/70518155/zdigitalizuja-okolo-85-tys-negatywow-nieocenione-zrodlo-do-badan?fbclid=IwAR0N36SoKYWKCXNZNPuHhgFopd9n3cXsQWcCod4-PzDVQmt0SGrBT5TEcQU